Izvor: Blic, Beta, Tanjug, 01.Sep.2009, 09:25

Skupština usvojila niz zakona

Skupština usvojila niz zakona

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, kojim se uređuje postupak saradnje Srbije i te međunarodne sudske instance.

Zakon propisuje da osobi koja je pravosnažno osuđena, bilo pred Međunarodnim krivičnim sudom ili domaćim pravosudnim organima, ne može biti ponovo suđeno za isto krivično delo. Takođe, zakonom je isključena i moguhcnost da se okrivljenom za isto krivično delo istovremeno sudi pred domaćim sudom i Međunarodnim >> Pročitaj celu vest na sajtu Blic << krivičnim sudom.

Okrivljeni, koji je presudom domaćeg suda pravnosnažno osuđen, a potom za isto krivično delo odlukom Međunarodnog krivičnog suda oslobođen krivice, kroz ponovno sproveden sudski postupak biće oslobođen od optužbi.

Usvojen zakon o izvršenju kazne za organizovani kriminal

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala koji utvrđuje formiranje posebnih odeljenja pri postojećim zatvorskim jedinicima u kojima će kaznu izdržavati osuđenici za ta krivična dela uz mogućnost dodatnog ograničavanja njihovih prava.

Za vreme izdržavanja kazne u Posebnom odeljenju osuđenicima se može ograničiti pravo na obaveštavanje, dopisivanje, pravo na telefonski razgovor i posete bliskih srodnika i drugih osoba. Takvi osuđenici po pravilu su smešteni u odvojenim prostorijama.

Na izdržavanje zatvorske kazne u Posebno odeljenje osuđenici se upućuju po posebnoj proceduri, a za to je nadležan predsednik Višeg suda u Beogradu. U Posebno odeljenje biće upućeni samo oni za koje sud utvrdi da postoji opasnost da će nastaviti da se bave kriminalom i za vreme izdržavanja kazne. Zakon bi trebalo da spreči svaku mogućnost da osuđeni, posredno, preko drugih osoba na slobodi, nastavi da organizuje ili usmerava kriminalne aktivnosti.

Ministarstvo pravde, u interesu krivičnog postupka koji se vodi pred srpskim pravosudnim organima, zaštite nacionalnih interesa i bezbednosti, može odložiti izvršenje zahteva za pružanje pravne pomoći Međunarodnom krivičnom sudu.

Do odlaganja izvršenja zahteva može doći i ukoliko je izjavljen prigovor nenadležnosti ili nedopuštenosti pokretanja i vođenja krivičnog potupka pred tom međunarodnom sudskom instancom.

Zakonom je detaljno uređena pravna pomoć pred Međunarodnim krivičnim sudom, a posebno prisustvo predstavnika tog suda, kao i radnje koje on može da obavlja na teritoriji Srbije.

U odnosu na dokaze prikupljene pred Međunarodnim krivičnim sudom, zakona predviđa da se oni mogu koristiti pred domaćim pravosudnim organima, u predmetima koji su ustupljeni od međunarodnog suda, ali samo ukoliko su pribavljeni u skladu sa Statutom i Pravilima o postupku i dokazima.

Usvojene izmene Zakonika o krivičnom postupku

Danas su usvojene i izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku koje utvrđuju da će svedok saradnik i posle sticanja tog statusa biti okrivljeni, i koje uvode i nov institut u pravni sistem - sporazum o priznanju krivice.

Precizirano je da će svedok saradnik posle dobijanja tog statusa biti obuhvaćen presudom s tim što će mu izrečena zatvorska kazna biti duplo manja, a ostavljena je i mogućnost oslobođenja od kazne.

Javnom tužiocu data je mogućnost da bez saglasnosti suda odloži krivično gonjenje za krivična dela za koje zaprećena kazna do tri godine zatvora, odnosno uz odobrenje sudskog veća kada se radi o krivičnom delu za koje je zaprećena kazna do pet godina zatvora.

Najznačajnije izmene koje se odnose na pritvor su uvođenje posebnog, za stranke, javnog ročišta za određivanje i ukidanje pritvora. Uvodi se i pravo zaštitnika građana, Komisije Skupštine Srbije i međunarodnih organizacija da nesmetano posećuju pritvorenike i nasamo sa njima razgovaraju. Više neće postojati dva vanredna pravna leka - vanredno ublažavanje kazne i zahtev za ispitivanje zakonitosti pravnosnažne presude.

Usvojene izmene Zakona o sprečavanju pranja novca

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čime je završeno glasanje o setu krivičnih zakona.

Izmenama zakona precizirane su kaznene odredbe koje se odnose na privredne prestupe, tako da je utvrđena odgovornost za privredni prestup i odgovornog i ovlašćenog lica u pravnom licu.

Skupština nastavlja glasanje o dva prosvetna zakona, o predloženim zakonima o uređenju prostora i izgradnji i o državnom premeru i katastru, kao i o setu zakona iz oblasti zdravstva.

Poslanici još treba da se izjasne o predloženim zakonima o socijalnom stanovanju, o fondu za zaštitu životne sredine, o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i o tri predložena zakona o potvrđivanju finansijskih ugovora i zajmova.

Usvojen Zakon o kulturi

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o kulturi, kojim će biti stvoren okvir za poboljšanje položaja svih subjekata u toj oblasti, kroz jasno utvrđena prava, obaveze i odgovornosti države, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Zakonom o kulturi su detaljno uređeni principi, načini, svrhe i ciljevi raspoređivanja i korišćenja budžetskih sredstava u finansiranju kulturnih subjekata, kulturnih delatnosti i kulturnih programa, kao i projekata koji imaju za cilj pronalaženje novih i raznovrsnih izvora i oblika finansiranja kulture. Cilj zakona je da se na sistematski način reše problemi umetnika, saradnika i stručnjaka u kulturi, preciznim propisivanjem uslova i načina za sticanje statusa osoba koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i obezbeđivanje sredstava u budžetu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Usvojene izmene Krivičnog zakonika

Danas su usvojene izmene i dopune Krivičnog zakonika kojima su ubistva sudije, tužioca i policijskog službenika sankcionišu kao teško ubistvo.

Izmenama Krivičnog zakonika propisane su strožije kazne za oko trećinu krivičnih dela, a uvodena je i kazna kućnog zatvora.

Utvrđene su i strožije kazne za one koji ugroze sigurnost i život predsednika Srbije, premijera, ministara, predsednika Skupštine Srbije i poslanika, kao i sudija i tužilaca i onih koji obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja.

Pooštrene su kazne za krivična dela silovanja, obljube nad nemoćnim licem, nad detetom, obljube zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje, podvođenja i posredovanja u prostituciji.

Krivično delo ubuduće će biti i javno komentarisanje sudskih postupaka i ometanje pravde. Biće sankcionisano davanje izjava u vezi sa sudskim postupkom, u nameri povrede pretpostavke nevinosti i nezavisnosti suda, kao i pozivanje na neizvršenje sudskih odluka i sprečavanje nosilaca pravosudnih funkcija u vršenju dužnosti.

Izmenama Krivičnog zakonika uvodi se mogućnost kućnog zatvora, a pooštreni su uslovi za određivanje uslovnog otpusta, tako da osuđenik može biti pušten pre odsluženja kazne ako je izdržao dve trećine kazne zatvora.

Pooštrene su i granice za ublažavanje kazne zatvora, tako da se kazna može ublažiti do sedam godina zatvora za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje deset godina, a za krivična dela za koje je predviđena zatvorska kazna do pet godina, može se umanjiti na tri godine.

Parlament usvojio i Zakon o obrazovanju i vaspitanju

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji predviđa da se učenici u srednje škole od školske 2010/2011. godine upisuju na osnovu položenog završnog ispita u osnovnom obrazovanju.

Zakon predviđa i besplatno obrazovanje vanrednim učenicima srednjih škola koje bi takođe počelo da se ostvaruje od školske 2010/2011. godine za učenike koji se prvi put upišu u srednju školu. U cilju povećanja kvaliteta sistema obrazovanja i vaspitanja predviđeno je uvođenje pedagoškog asistenta (romski), savetnika - spoljnih saradnika, stručnog usavršavanja prosvetnih inspektora i prosvetnih savetnika, a koje zahtevaju dodatna finansijska sredstva iz budžeta.

Predlogom zakona uvodi se pedagoški asistent za pružanje pomoći i podrške deci i učenicima, ali i nastavnicima i vaspitačima, a njihova zarada će iznositi oko 58.000 dinara. Predviđeno je da se njihov broj povećava.

Zakonom se ta oblast usaglašava sa standardima EU i preporukama razvojnih strategija koje je usvojila Vlada Srbije. Usvojeni zakon ima za cilj usklađivanje obrazovnog sistema sa zahtevima privrede, odnosno poslodavaca, poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja u Srbiji, kao i smanjenje nasilja u školama.

Usvojen i Zakon o udžbenicima

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta udžbenika i obezbeđivanje tržišne konkurencije na polju izdavaštva udžbenika.

Zakon obezbeđuje tržišnu konkurenciju, a većem broju izdavača biće omogućeno da se bave izdavanjem udžbenika, ali uz obavezu izdavanja i niskotiražnih udžbenika (na jezicima nacionalnih manjina ili onih koji su namenjeni za decu sa posebnim potrebama).

Predviđeno je da udžbenike izdaje javno preduzeće ili privatni izdavač, koji prethodno mora pribaviti licencu za izdavanje, a nadležno ministarstvo će voditi evidenciju o izdavačima koji su stekli takvu licencu.

Usvajanjem zakona uvodi se pravna sigurnost za sve izdavače da se rukopisi udžbenika odobravaju za upotrebu pod jednakim uslovima - propisivanjem standarda, procedura i rokova.

Usvojen Zakon o planiranju i izgradnji

Usvojenim Zakonom o planiranju i izgradnji trebalo bi da se pojednostavi i ubrza procedura izdavanja građevinskih dozvola i omogući legalizacija objekata izgrađenih bez dozvole.

Usvojenim amandmanom je omogućena legalizacija objekata izgrađenih bez građevinske dozvole do stupanja na snagu zakona, a prvobitno je bila predviđena samo legalizacija objekata izgrađenih do 13. maja 2003. godine.

Jedna od najznačajnijih novina zakona je pretvaranje prava korišćenja zemljišta u pravo svojine nad građevinskim zemljištem. Firmama koje su učestvovale u privatizaciji ili onima koje su po različitim osnovama sticale zemljište u prošlosti prenos prava korišćenja zemljišta u pravo svojine biće naplaćeno prema tržišnoj ceni.

Polovina tih prihoda rasporediće se lokalnim samupravama za dalju izgradnju infrastrukture, a ostatak će biti uplaćen u Fond za restituciju iz koga će ranijim vlasnicima građevinskog zemljišta biti isplaćivana nadoknada.

Usvojen Zakon o državnom premeru i katastru

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o državnom premeru i katastru.

Zakon obuhvata i osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, geodetsko-katastarski informacioni sistem i nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka, kao i geodetske radove u inženjersko-tehničkim poslovima.

Očekuje se i povećanje sigurnosti i tačnosti upisa u katastru nepokretnosti, brža identifikacija vlasnika i korisnika nepokretnosti.

Bez naknade će biti konvertovano pravo korišćenja u pravo svojine za državu, lokalne samouprave, Vojvodinu, kao i za sva ona lica koja su kupovala stanove i porodične kuće koji su vlasnici objekata, za ranije sopstvenike i njihove legalne naslednike koji su stekli pravo korišćenja na osnovu zakona iz 2003. Novi zakon će omogućiti i uvođenje svojine nad građevinskim zemljištem, nakon 60 godina.

Zakonom je utvrđeno i da građevinska dozvola bude prenosiva, što znači da će investitor moći da je ustupi nekom drugom, ukoliko odustane od započete gradnje. Novina je i mogućnost izdavanja privremene građevinske dozvole za izgradnju asfaltne baze, fabrike betona, meteoroloških stubova i privremene saobraćajnice.

Zakonom je utvrđeno formiranje registra investitora, odnosno baza podataka o svim investitorima, koja bi trebalo da onemogući duplu prodaju stanova, a investitori za čije objekte postoji nalog za rušenje ili se protiv njih vodi neki drugi postupak neće moći da konkuriše za gradnju na nekoj drugoj lokaciji.

Zakonom su, za privredni prestup gradnje bez građevinske dozvole predviđene novčane kazne za preduzeća od 1,5 do tri miliona dinara, odnosno 100.000 do 200.000 dinara za odgovorno lice.

Nastavak na Blic...


 I drugi pišu o ovome:
 Povezane vesti
Usvojen Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom

Usvojen Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 31.Avg.2009, 17:50

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, kojim se uređuje postupak saradnje Srbije i te međunarodne sudske instance...Za taj zakonski predlog od 128 prisutnih poslanika glasalo je 127, dok jedan poslanik nije glasao...Zakon propisuje da osobi...

Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...

Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta Blic. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta Blic. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.