Hag
Hag

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine.
Međunarodni krivični sud predstavlja telo nadležno za suđenja za međunarodna krivična dela počinjena na teritoriji ili od strane državljana država koje su pristupile sudu.

Međunarodni krivični sud za Bivšu Jugoslaviju MKSJ je osnovan rezolucijom 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 25. maja 1993. godine u vreme kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području Bivše Jugoslavije od 1991. godine. To je bila reakcija po Un na pretnju međunarodnom miru i sigurnosti koju su izazvala ova teška kršenja humanitarnog prava. MKSJ sankcioniše zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i ima nadležnost nad privatnim licima, statut pravi razliku između službenih i radnih jezika suda. Službeni jezici su engleski, arapski, francuski, kineski, ruski, i španski.

Na njima se objavljuju presude suda kao i druge bitne odluke koje donosi sud. Radni jezici suda su engleski i francuski. Uz odobrenje suda može se na zahtev stranke u postupku odobriti da stranka koristi neki drugi jezik.

U stvarnu nadležnost suda spadaju: teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kršenja zakona i običaja rata, genocid, zločini protiv čovečnosti. U skladu sa svrhom rezolucije kojom je MKSJ osnovan njehova misija ima četiri delovanja: dovesti pred lice pravde osobe odgovorne za kršenja međunarodnog humanitarnog prava, obezbediti pravdu žrtvama, obeshrabriti dalje činjenje zločina, sprečiti revizionizam, doprineti ponovnom uspostavljanju mira i podsticati pomirenje na području bivše Jugoslavije.

MKSJ se sastoji od tri jedinice: Sudskih veća, Tužilaštva, i Sekretarijata. Sudska veća imaju šesnaest stalnih sudija i najviše u bilo kojem datom momentu, generalna skupština ujedinjenih nacija bira šesnaest stalnih sudija na mandat od četiri godine.

Oni mogu biti ponovo izabrani. Sudije ad litem se angažuju iz grupe od 27 sudija. Njih takođe bira Generalna skupština Un, na mandat od četiri godine.
Sudija ad litem može obavljati funkciju u MKSJ samo nakon što ga na tu funkciju postavi Generalni sekretar Un na predlog predsednika Suda, i to kako bi učestvovao u vođenju jednog ili određenih pretresa u periodu od tri godine. Sudije su raspoređene u tri pretresna veća i jedno žalbeno veće i svako pretresno veće se sastoji od troje stalnih sudija. Pretresno veće može biti podeljeno na mešovite odeljke sa po tri sudije. Žalbeno veće se sastoji od sedam stalnih sudija i to pet stalnih sudija MKSJ, i dvoje stalnih sudija Međunarodnog suda za Ruandu.

Ovih sedam sudija čine žalbeno veće MKSJ. O svakoj žalbi raspravlja i odlučuje pet sudija. Sudije predstavljaju glavne pravne sisteme sveta i njihove se kvalifikacije nadopunjuju. Sudije slušaju svedočenja i pravna izlaganja, odlučuju o krivici ili nevinosti optuženog i određuju kazne. Stalne sudije imaju i važne regulativne funkcije oni pripremaju i usvajaju pravne instrumente koji regulišu funkcionisanje suda, kao što je pravilnik o dokazima i postupcima.

Sekretarijat je odgovoran za administrativne poslove i podršku radu sudskih veća, uključujući prevođenje dokumenata i simultano prevođenje tokom suđenja. Tužilaštvo po definiciji radi nezavisno od Saveta bezbednosti, bilo koje države ili međunarodne organizacije ili bilo kojih drugih organa MKSJ. Ovde se nalazi i Haška akademija za međunarodno pravo.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: SrbijaDanas.com, 25.Sep.2017, 16:19

Očekuju izveštaj do 15. novembra: Hag produžio privremenu slobodu Jovici Stanišiću

Očekuju izveštaj do 15. novembra: Hag produžio privremenu slobodu Jovici Stanišiću

Naloženo formiranje Nezavisne ekspertske komisije lekara. Haški tribunal odobrio je nekadašnjem šefu Državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću produženje privremene slobode i lečenja u Beogradu, ali i naložio da ga pregledaju nezavisni stručnjaci. Sudsko veće, koje rukovodi ponovljenim suđenjem Stanišiću i njegovom kolegi Franku Simatoviću, naložilo je formiranje Nezavisne ekspertske komisije lekara, koja će Stanišića pregledati u Beogradu i izveštaj...

Detaljnije >>


Izvor: RTS, 25.Sep.2017, 16:08

Haški tribunal poslednji put bio otvoren za javnost

Haški tribunal poslednji put bio otvoren za javnost

Tribunal u Hagu za bivšu Jugoslaviju u nedelju je posetilo više od 900 građana i medija, koji su poslednji put imali priliku da "zavire iza zavese" pred zatvaranje ovog ad hok suda, 31. decembra 2017. godine, saopšteno je iz Haga. Tokom "Otvorenog dana" Tribunala posetioci su obišli sudnice, prisustvovali projekcijama najnovijih dokumentarnih produkcija Tribunala i pregledali izložene artefakte iz njegovih...

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 25.Sep.2017, 16:04

Hag odobrio da Stanišića u Beogradu pregledaju nezavisni eksperti

HAG - Haški tribunal odobrio je nekadašnjem šefu Državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću produženje privremene slobode i liječenja u Beogradu, ali i naložio da ga pregledaju nezavisni stručnjaci.. Sudsko vijeće, koje rukovodi ponovljenim suđenjem Stanišiću i njegovom kolegi Franku Simatoviću, naložilo je formiranje Nezavisne ekspertske komisije ljekara, koja će Stanišića pregledati u Beogradu i izvještaj dostaviti Tribunalu do 15. novembra. Komisija...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 25.Sep.2017, 15:59

Tribunal Stanišiću produžio privremenu slobodu i lečenje u Beogradu

Tribunal Stanišiću produžio privremenu slobodu i lečenje u Beogradu

Haški tribunal odobrio je nekadašnjem šefu Državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću produženje privremene slobode i lečenja u Beogradu, ali i naložio da ga pregledaju nezavisni stručnjaci. Sudsko veće koje rukovodi ponovljenim suđenjem Stanišiću i njegovom kolegi Franku Simatoviću naložilo je formiranje nezavisne ekspertske komisije lekara koja će Stanišića pregledati u Beogradu i izveštaj...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Slobodna Evropa, 25.Sep.2017, 15:59

Hag: Stanišić na privremenoj slobodi do janura 2018.

Hag: Stanišić na privremenoj slobodi do janura 2018.

Bivši šef Službe državne bezbednosti Srbije, na privremenoj slobodi u Beogradu je od 21. jula.

Detaljnije >>

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 25.Sep.2017, 15:58

Hag:Stanišića u Beogradu da pregledaju nezavisni eksperti

Hag:Stanišića u Beogradu da pregledaju nezavisni eksperti

Haški tribunal odobrio je nekadašnjem šefu Državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću produženje privremene slobode i lečenja u Beogradu, ali i naložio da ga pregledaju nezavisni stručnjaci.. Sudsko veće, koje rukovodi ponovljenim suđenjem Stanišiću i njegovom kolegi Franku Simatoviću, naložilo je formiranje Nezavisne ekspertske komisije lekara, koja će Stanišića pregledati u Beogradu i izveštaj dostaviti Tribunalu do 15. novembra. Komisija ima zadatak...

Detaljnije >>

Izvor: Mondo, 25.Sep.2017, 15:54

Stanišić ostaje u Beogradu, uz dodatne preglede

Stanišić ostaje u Beogradu, uz dodatne preglede

Haški tribunal odobrio je optuženiku Jovici Stanišiću, nekadašnjem šefu Državne bezbednosti Srbije, produženje privremene slobode i lečenja u Beogradu. Naloženo da ga pregledaju nezavisni stručnjaci.. Foto: youtube/screenshot Jovica Stanišić i Franko Simatović.  Sudsko veće, koje rukovodi ponovljenim suđenjem Stanišiću i njegovom kolegi Franku Simatoviću, naložilo je formiranje Nezavisne ekspertske komisije lekara, koja će Stanišića pregledati u...

Detaljnije >>