Hag
Hag

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine.
Međunarodni krivični sud predstavlja telo nadležno za suđenja za međunarodna krivična dela počinjena na teritoriji ili od strane državljana država koje su pristupile sudu.

Međunarodni krivični sud za Bivšu Jugoslaviju MKSJ je osnovan rezolucijom 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 25. maja 1993. godine u vreme kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području Bivše Jugoslavije od 1991. godine. To je bila reakcija po Un na pretnju međunarodnom miru i sigurnosti koju su izazvala ova teška kršenja humanitarnog prava. MKSJ sankcioniše zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i ima nadležnost nad privatnim licima, statut pravi razliku između službenih i radnih jezika suda. Službeni jezici su engleski, arapski, francuski, kineski, ruski, i španski.

Na njima se objavljuju presude suda kao i druge bitne odluke koje donosi sud. Radni jezici suda su engleski i francuski. Uz odobrenje suda može se na zahtev stranke u postupku odobriti da stranka koristi neki drugi jezik.

U stvarnu nadležnost suda spadaju: teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kršenja zakona i običaja rata, genocid, zločini protiv čovečnosti. U skladu sa svrhom rezolucije kojom je MKSJ osnovan njehova misija ima četiri delovanja: dovesti pred lice pravde osobe odgovorne za kršenja međunarodnog humanitarnog prava, obezbediti pravdu žrtvama, obeshrabriti dalje činjenje zločina, sprečiti revizionizam, doprineti ponovnom uspostavljanju mira i podsticati pomirenje na području bivše Jugoslavije.

MKSJ se sastoji od tri jedinice: Sudskih veća, Tužilaštva, i Sekretarijata. Sudska veća imaju šesnaest stalnih sudija i najviše u bilo kojem datom momentu, generalna skupština ujedinjenih nacija bira šesnaest stalnih sudija na mandat od četiri godine.

Oni mogu biti ponovo izabrani. Sudije ad litem se angažuju iz grupe od 27 sudija. Njih takođe bira Generalna skupština Un, na mandat od četiri godine.
Sudija ad litem može obavljati funkciju u MKSJ samo nakon što ga na tu funkciju postavi Generalni sekretar Un na predlog predsednika Suda, i to kako bi učestvovao u vođenju jednog ili određenih pretresa u periodu od tri godine. Sudije su raspoređene u tri pretresna veća i jedno žalbeno veće i svako pretresno veće se sastoji od troje stalnih sudija. Pretresno veće može biti podeljeno na mešovite odeljke sa po tri sudije. Žalbeno veće se sastoji od sedam stalnih sudija i to pet stalnih sudija MKSJ, i dvoje stalnih sudija Međunarodnog suda za Ruandu.

Ovih sedam sudija čine žalbeno veće MKSJ. O svakoj žalbi raspravlja i odlučuje pet sudija. Sudije predstavljaju glavne pravne sisteme sveta i njihove se kvalifikacije nadopunjuju. Sudije slušaju svedočenja i pravna izlaganja, odlučuju o krivici ili nevinosti optuženog i određuju kazne. Stalne sudije imaju i važne regulativne funkcije oni pripremaju i usvajaju pravne instrumente koji regulišu funkcionisanje suda, kao što je pravilnik o dokazima i postupcima.

Sekretarijat je odgovoran za administrativne poslove i podršku radu sudskih veća, uključujući prevođenje dokumenata i simultano prevođenje tokom suđenja. Tužilaštvo po definiciji radi nezavisno od Saveta bezbednosti, bilo koje države ili međunarodne organizacije ili bilo kojih drugih organa MKSJ. Ovde se nalazi i Haška akademija za međunarodno pravo.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: KMnovine.com, 24.Mar.2018, 21:08

dr Jasmina Peev: Započeli bombardovanje ''zbog Miloševića'' a sada plaćaju za izdaju Srbije

dr Jasmina Peev: Započeli bombardovanje zbog Miloševića a sada plaćaju za izdaju Srbije

Pre 19 godina, 24. marta, bez odobrenja Saveta bezbednosti UN i bez ratne deklaracije, kriminalci NATO-a su napali suverenu Srbiju, "zbog Miloševića"...    Porodilište u Beogradu pogođeno tokom NATO agresije    Piše: Dr med Jasmina PeevPre samo nekoliko godina Haški tribunal ga je proglasio nevinim.Eksploziv snage 170 bombi bačenih na Hirošimu, 40.000 tona radioaktivnog uranijuma, bačeno je na civilno stanovništvo.Naftna industrija...

Detaljnije >>


Izvor: RTV Pink, 23.Mar.2018, 12:51

Mrkonjić za NOVO JUTRO: Peti oktobar je najgori datum u istoriji Srbije, koji je predvodio i Nenad Čanak, a Slobodan Milošević je zaslužio da mu se podigne spomenik (VIDEO)

Mrkonjić za NOVO JUTRO: Peti oktobar je najgori datum u istoriji Srbije, koji je predvodio i Nenad Čanak, a Slobodan Milošević je zaslužio da mu se podigne spomenik (VIDEO)

Povodom ideje da se podigne spomenik Slobodanu Miloševiću, Milutin Mrkonjić, počasni predsednik Socijalističke partije Srbije, za NOVO JUTRO TV PINK podsetio je, da je Milošević...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Slobodna Evropa, 23.Mar.2018

Kako će Srbija suditi radikalima zbog Haga?

Kako će Srbija suditi radikalima zbog Haga?

Da li pravosudni organi preuzimaju hašku optužnicu ili ne?

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 22.Mar.2018, 19:27

Odbrana Ratka Mladića uložila žalbu, traže novo suđenje

HAG - Odbrana generala Ratka Mladića podnijela je danas žalbu na presudu bivšem ratnom komandantu Vojske Republike Srpske što je u skladu sa rokom koji odbrana imala na raspolaganju sa obzirom da je presuda izrečena 22. novembra.. U svom podnesku odbrana traži od Žalbenog vijeća da ispravi sve pravne i činjenične greške (errors of law and fact), da poništi ili revidira tačke presude od druge do 11. i da ga oslobodi po svim tačkama. Odbrana kao alternativu...

Detaljnije >>

Izvor: Beta, 22.Mar.2018

Mladić žalbom traži poništavanje osudjujuće presude i oslobadjanje

Mladić žalbom traži poništavanje osudjujuće presude i oslobadjanje

Odbrana Ratka Mladića podnela je danas sudu u Hagu najavu žalbe na prvostepenu presudu kojom je on novembra prošle godine osudjen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u BiH.U najavi žalbe, Mladićeva odbrana zahteva da se ta presuda poništi zbog "niza pravnih i činjeničnih nepravilnosti i grešaka", i da bivši...

Detaljnije >>

Izvor: Vesti-online.com, 22.Mar.2018

Srbija spremna da sudi radikalima

Srbija spremna da sudi radikalima

Sudski Mehanizam u Hagu saopštio je da ga je Srbija obavestila da je spremna da sudi članovima SRS Petru Jojiću i Vjerici Radeti, zbog nepoštovanja Haškog suda.. Kako se navodi u saopštenju koje je potpisao sudija Ajdin Sefe Akaja ,15. februara ove godine, Srbija je pozvana da dostavi pismene podneske o svojoj nadležnosti i spremnosti da prihvati ovaj slučaj, kao i da je 14. marta ove godine srpski ministar pravde odgovorio da je Srbija "spremna za vođenje krivičnog postupka...

Detaljnije >>

Izvor: Vostok.rs, 22.Mar.2018

Umesto Haga Jojiću i Radeti sudiće Srbija

Umesto Haga Jojiću i Radeti sudiće Srbija

Sudski Mehanizam u Hagu saopštio je danas da ga je Srbija obavestila da je spremna da sudi Petru Jojiću i Vjerici Radeti članovi Srpske radikalne partije, zbog navodnog nepoštovanja Haškog suda. Kako se navodi u saopštenju koje je potpisao sudija Ajdin Sefe Akaja,15. februara ove godine, Srbija je pozvana da dostavi pismene podneske o svojoj nadležnosti i spremnosti da prihvati ovaj slučaj, kao i da je 14. marta ove godine srpski ministar pravde odgovorio da je Srbija "spremna za vođenje...

Detaljnije >>