Hag
Hag

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine.
Međunarodni krivični sud predstavlja telo nadležno za suđenja za međunarodna krivična dela počinjena na teritoriji ili od strane državljana država koje su pristupile sudu.

Međunarodni krivični sud za Bivšu Jugoslaviju MKSJ je osnovan rezolucijom 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 25. maja 1993. godine u vreme kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području Bivše Jugoslavije od 1991. godine. To je bila reakcija po Un na pretnju međunarodnom miru i sigurnosti koju su izazvala ova teška kršenja humanitarnog prava. MKSJ sankcioniše zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i ima nadležnost nad privatnim licima, statut pravi razliku između službenih i radnih jezika suda. Službeni jezici su engleski, arapski, francuski, kineski, ruski, i španski.

Na njima se objavljuju presude suda kao i druge bitne odluke koje donosi sud. Radni jezici suda su engleski i francuski. Uz odobrenje suda može se na zahtev stranke u postupku odobriti da stranka koristi neki drugi jezik.

U stvarnu nadležnost suda spadaju: teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kršenja zakona i običaja rata, genocid, zločini protiv čovečnosti. U skladu sa svrhom rezolucije kojom je MKSJ osnovan njehova misija ima četiri delovanja: dovesti pred lice pravde osobe odgovorne za kršenja međunarodnog humanitarnog prava, obezbediti pravdu žrtvama, obeshrabriti dalje činjenje zločina, sprečiti revizionizam, doprineti ponovnom uspostavljanju mira i podsticati pomirenje na području bivše Jugoslavije.

MKSJ se sastoji od tri jedinice: Sudskih veća, Tužilaštva, i Sekretarijata. Sudska veća imaju šesnaest stalnih sudija i najviše u bilo kojem datom momentu, generalna skupština ujedinjenih nacija bira šesnaest stalnih sudija na mandat od četiri godine.

Oni mogu biti ponovo izabrani. Sudije ad litem se angažuju iz grupe od 27 sudija. Njih takođe bira Generalna skupština Un, na mandat od četiri godine.
Sudija ad litem može obavljati funkciju u MKSJ samo nakon što ga na tu funkciju postavi Generalni sekretar Un na predlog predsednika Suda, i to kako bi učestvovao u vođenju jednog ili određenih pretresa u periodu od tri godine. Sudije su raspoređene u tri pretresna veća i jedno žalbeno veće i svako pretresno veće se sastoji od troje stalnih sudija. Pretresno veće može biti podeljeno na mešovite odeljke sa po tri sudije. Žalbeno veće se sastoji od sedam stalnih sudija i to pet stalnih sudija MKSJ, i dvoje stalnih sudija Međunarodnog suda za Ruandu.

Ovih sedam sudija čine žalbeno veće MKSJ. O svakoj žalbi raspravlja i odlučuje pet sudija. Sudije predstavljaju glavne pravne sisteme sveta i njihove se kvalifikacije nadopunjuju. Sudije slušaju svedočenja i pravna izlaganja, odlučuju o krivici ili nevinosti optuženog i određuju kazne. Stalne sudije imaju i važne regulativne funkcije oni pripremaju i usvajaju pravne instrumente koji regulišu funkcionisanje suda, kao što je pravilnik o dokazima i postupcima.

Sekretarijat je odgovoran za administrativne poslove i podršku radu sudskih veća, uključujući prevođenje dokumenata i simultano prevođenje tokom suđenja. Tužilaštvo po definiciji radi nezavisno od Saveta bezbednosti, bilo koje države ili međunarodne organizacije ili bilo kojih drugih organa MKSJ. Ovde se nalazi i Haška akademija za međunarodno pravo.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: BKTV News, 22.Okt.2017, 09:12

Mladićev sin izneo ŠOKANTNE TVRDNJE: Hag je KRIO OVE VAŽNE PODATKE o mom ocu!

Mladićev sin izneo ŠOKANTNE TVRDNJE: Hag je KRIO OVE VAŽNE PODATKE o mom ocu!

Sve vreme smo sumnjali u ovo, ali sada tek imao dokaze, kaže sin generala Mladića.. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, tvrdi da je u poslednjih pet godina njegov otac imao više manjih moždanih udara, što je Tribunal u Hagu krio od njega, branilaca, porodice i javnosti. To se tek sada otkrilo, pošto je tim odbrane konačno dobio medicinske snimke koje je godinama tražio od suda, a zbog raznih opstrukcija mu nisu ranije dostavljeni. Njih su sada analizirali...

Detaljnije >>


Izvor: Večernje novosti, 21.Okt.2017, 22:24

Hag krio Mladićeve moždane udare

Hag krio Mladićeve moždane udare

General Ratko Mladić je poslednjih pet godina imao više manjih moždanih udara, što je Tribunal u Hagu krio od njega, od branilaca, porodice i javnosti GENERAL Ratko Mladić je poslednjih pet godina imao više manjih moždanih udara, što je Tribunal u Hagu krio od njega, od branilaca, porodice i javnosti. To se tek sada otkrilo, pošto je tim odbrane konačno dobio medicinske snimke koje je godinama tražio od suda, a zbog raznih opstrukcija mu nisu ranije dostavljeni. Njih...

Detaljnije >>

Izvor: BanjalukaLive.com, 21.Okt.2017

Hag krio moždane udare Mladića!?

Hag krio moždane udare Mladića!?

General Ratko Mladić imao je više manjih moždanih udara u posljednjih pet godina, što je Haški tribunal krio od njega, branilaca, porodice i javnosti, pišu beogradske “Večernje novosti”.List navodi da se to otkrilo tek sada kada je tim odbrane dobio medicinske snimke koje je godinama tražio od suda, ali ih nije dobijao zbog raznih opstrukcija.Generalov sin Darko Mladić rekao je za ovaj list da su te snimke sada analizirali srpski ljekari i utvrdili Mladićevo teško zdravstveno stanje,...

Detaljnije >>

Izvor: Vostok.rs, 21.Okt.2017

Haški tribunal krio od generala Mladića, branilaca, porodice i javnosti da je imao više moždanih udara

Haški tribunal krio od generala Mladića, branilaca, porodice i javnosti da je imao više moždanih udara

General Ratko Mladić imao je više manjih moždanih udara u posljednjih pet godina, što je Haški tribunal krio od njega, branilaca, porodice i javnosti, pišu "Večernje novosti". List navodi da se to otkrilo tek sada kada je tim odbrane dobio medicinske snimke koje je godinama tražio od suda, ali ih nije dobijao zbog raznih opstrukcija. Generalov sin Darko Mladić rekao je za ovaj list da su te snimke sada analizirali srpski ljekari i utvrdili Mladićevo teško zdravstveno stanje,...

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 21.Okt.2017

Hag krio moždane udare Ratka Mladića

BEOGRAD - General Ratko Mladić imao je više manjih moždanih udara u posljednjih pet godina, što je Haški tribunal krio od njega, branilaca, porodice i javnosti, pišu beogradske "Večernje novosti".. List navodi da se to otkrilo tek sada kada je tim odbrane dobio medicinske snimke koje je godinama tražio od suda, ali ih nije dobijao zbog raznih opstrukcija. Generalov sin Darko Mladić rekao je za ovaj list da su te snimke sada analizirali srpski ljekari i utvrdili...

Detaljnije >>

Izvor: Mondo, 21.Okt.2017

Hag krio moždane udare Ratka Mladića!?

Hag krio moždane udare Ratka Mladića!?

General Ratko Mladić imao je više manjih moždanih udara u posljednjih pet godina, što je Haški tribunal krio od njega, branilaca, porodice i javnosti, pišu beogradske "Večernje novosti".. Foto: Serge Ligtenberg/Guliver/Getty Images Ratko Mladić u haškoj sudnici.   List navodi da se to otkrilo tek sada kada je tim odbrane dobio medicinske snimke koje je godinama tražio od suda, ali ih nije dobijao zbog raznih opstrukcija.. Generalov sin Darko...

Detaljnije >>

Izvor: VOA, 20.Okt.2017, 23:16

Uzor srpskim kadetima - Haški optuženici?

Uzor srpskim kadetima - Haški optuženici?

Srpski general Vladimir Lazarević koji je pušten na slobodu posle odsluženja kazne u Hagu, vratio se u Srbiju i u svojoj vikendici čeka da se prihvati novog posla - predavača na Vojnoj akademiji u Beogradu. Lazarević je pred Haškim tribunalom 2009. godine osuđen za deportaciju više od 700 000 Albanaca za vreme rata na Kosovu 1989 - 1999, no u Srbiji za ministra odbrane Aleksandra Vulina "ti ljudi treba da budu uzor današnjim generacijama oficira". "Uzori kadetima moraju da budu srpski...

Detaljnije >>