Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 01.Sep.2009, 00:05

Večeras Skupština usvojila više zakona

Večeras Skupština usvojila više zakona

BEOGRAD - Skupština Srbije završila je večeras vanrednu sednicu koja je počela 16. jula usvajanjem 24 predloga zakona, među kojima su, pored zakona usvojenih u toku dana, još i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o transplantaciji organa, Zakon o socijalnom stanovanju, Zakon o javnom zdravlju, Zakon o transfuziološkoj delatnosti i Zakon o fondu za zaštitu životne sredine.

Skupština Srbije usvojila je večeras Zakon >> Pročitaj celu vest na sajtu Radio Televizija Vojvodine << o transplantaciji organa koji uređuje pitanja koja su od značaja za organizaciju i sprovođenje transplantacije organa ili delove organa.

Za zakon je glasalo 129 poslanika, koliko ih je u sali i bilo prisutno.

Zakonom je utvrđeno da se postupak transplantacije može obavljati samo ako je to medicinski opravdano, odnosno ako je to najpovoljniji način lečenja.

Utvrđeno je da je u postupku transplantacije zabranjeno nuditi ili davati bilo kakvu naknadu ili drugu imovinsku, neimovinsku korist davaocu organa, a zabranjeno je i reklamiranje potreba za organima, oglašavanje doniranja, kao i davanja novčane naknade ili druge materijalne ili nematerijalne koristi.

Zabranjeno je i reklamiranje zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju postupak transplantacije u sredstvima javnog informisanja, kao i na drugim nosiocima oglasnih poruka. Zakon propisuje zabranu trgovine organima.

Ukoliko za pojedini organ umrlog davaoca u Srbiji nije moguće naći odgovarajućeg primaoca organa sa republičke liste čekanja, organ se može ponuditi odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji, međunarodnoj instituciji i stranoj državi sa kojima je uspostavljena uzajamna saradnja za razmenu organa radi lečenja.

Zakonom je propisano da su podaci o davaocu i primaocu organa službena tajna, koju su dužna da čuvaju sva lica koja učestvuju u postupku transplantacije i lica kojima su ti podaci dostupni.

Uzimanje organa od živog davaoca organa dozvoljeno je pod uslovom da je živi davalac organa dao pismeni pristanak koji je izraz njegove slobodne volje davaoca.

Uzimanje organa od umrle osobe može se izvršiti isključivo posle dijagnostikovanja i utvrđivanja moždane smrti na osnovu medicinskih kriterijuma u skladu sa zakonom.

Zakon utvrđuje osnivanje Uprave za biomedicinu koji će biti organ u sastavu Ministarstva zdravlja.

Zakonom je propisano da je doniranje organa dobrovoljno i bez finansijske nadoknade, osim nadoknade nužnih troškova.

Skupština je danas usvojila i Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva kojim se uređuje dobijanje, doniranje, testiranje, obrada, očuvanje, skladištenje i distribucija ljudskih ćelija i tkiva namenjenih za primenu kod ljudi.

Uređuje se i osnivanje banaka ćelija i tkiva, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti transplantacije ćelija i tkiva.

Usvojen Zakon o državnom premeru i katastru

Zakonom o državnom premeru i katastru su prvi put definisana osnovna načela katastra nepokretnosti zasnovana na savremenim načelima zemljišnih knjiga i drugih registara nepokretnosti u Evropi.

Za zakon je glasalo 125 poslanika od 128 prisutnih poslanika.

Zakon obuhvata i osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, geodetsko-katastarski informacioni sistem i nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka, kao i geodetske radove u inženjersko-tehničkim poslovima.

Zakonom je utvrđeno da Republički geodetski zavod (RGZ) prvi put radi procenu vrednosti nepokretnosti upisanih u katastar nepokretnosti, koja bi trebalo da počne 1. januara 2011. godine.

Planirano je formiranje baze podataka o vrednosti nepokretnosti koja bi bila korisna za razvoj tržišta nekretnina, finasija, kredita, kao i za sudske sporove.

Utvrđeno je da Republički geodetski zavod, pored izdavanja i oduzimanja geodetskih licenci, uvede i inspekcijsku kontrolu nad radom geodetskih organizacija.

Prema ranijim izjavama predlagača zakona, taj zakon bi trebalo da omogući efikasniji državni premer i izradu i održavanje katastra nepokretnosti, poboljšanje uslova rada privatnih geodetskih organizacija, razvoj tržišta i konkurencije u toj oblasti.

Očekuje se i povećanje sigurnosti i tačnosti upisa u katastru nepokretnosti, brža identifikacija vlasnika i korisnika nepokretnosti.

Usvojen Zakon o socijalnom stanovanju

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o socijalnom stanovanju, koji će obezbediti uslove za održivi razvoj socijalnog stanovanja i efikasnije rešavanje stambenih pitanja domaćinstava koja iz socijalnih i ekonomskih razloga ne mogu da obezbede stan po tržišnim uslovima.

Cilj zakona je uspostavljanje osnovnih institucionalnih i strateških preduslova za razvoj sistema socijalnog stanovanja.

Prema tom zakonu, pravo na rešavanje stambenih pitanja imaju osobe koje nemaju stan i koje na osnovu prihoda ne mogu da obezbede stambeni prostor na tržištu.

Red prvenstva biće utvrđivan na osnovu stambenog statusa, visine primanja, zdravstvenog stanja, invalidnosti, telesnog oštećenja i broja članova domaćinstva.

Vlada Srbije će doneti Nacionalnu strategiju socijalnog stanovanja, koja će predstavljati okvir za donošenje konkretnih programa, na osnovu kojih će biti usvajani finansijski planovi.

Zakon kao moguće izvore sredstava za socijalno stanovanje navodi, između ostalih, budžet Srbije, donacije, domaće i inostrane kredite.

Zakon predviđa i formiranje Republičke agencije za stanovanje, koja će kao neprofitna stambena organizacija podsticati poslovanje bez naknade koje treba da obezbedi nižu cenu stambenih objekata.

Usvojen zakon o javnom zdravlju

Skupština Srbije usvojila je večeras Zakon o javnom zdravlju koji bi, prema navodima predlagača, trebalo da unapredi nivo zdravstvene zaštite građana i očuva njihovo zdravlje.

Za zakon je glasalo 126 poslanika od 127 prisutnih.

Zakonom je utvrđeno da u obezbeđivanju i sprovođenju javnog zdravlja u Srbiji aktivno učestvuju zdravstvena služba, organizacija za zdravstveno osiguranje, vaspitno-obrazovne i druge ustanove, privredna društva, javna preduzeća, preduzetnici, Crveni krst Srbije, udruženja, crkve i verske zajednice, građani, jedinice lokalne samouprave, "autonomna pokrajina i Srbija".

Propisano je da zavodi za javno zdravlje svake dve godine dostavljaju izveštaje o zdravlju stanovništva na teritoriji za koju su osnovani.

Zavod za javno zdravlje Srbije, na osnovu izveštaja i sopstvenih analiza, izrađuje i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja petogodišnji izveštaj o zdravlju stanovništva, koji služi kao osnova za planiranje zdravstvene politike.

Zakonom je propisano da društvena briga za javno zdravlje pored ostalog obuhvata utvrđivanje politike i strategije javnog zdravlja, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i identifikovanje zdravstvenih problema na nivou Srbije kao i planiranje, utvrđivanje prioriteta, donošenje posebnih programa u oblasti javnog zdravlja.

Društvena briga obuhvata i utvrđivanje i sprovođenje mera poreske i ekonomske politike kojima se podstiču zdravi stilovi života, obezbeđivanje uslova za zdravstveno vaspitanje i obrazovanje stanovništva kao i obezbeđivanje uslova za brzo reagovanje u elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama.

Sredstva za ostvarivanje delatnosti u oblasti javnog zdravlja obezbeđuju se iz budžeta Srbije, autonomne pokrajine, grada i opštine, od organizacije zdravstvenog osiguranja, prodajom usluga i proizvoda koji su u neposrednoj vezi sa delatnošću zdravstvene ustanove kao i obavljanjem naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti, od legata, poklona.

Usvojen Zakon o transfuziološkoj delatnosti

Skupština Srbije usvojila je večera Zakon o transfuziološkoj delatnosti kojim se uređuju način, postupak, uslovi, nadzor i organizacija transfuziološke delatnosti.

Za zakon je glasalo 125 poslanika od 129 prisutnih.

Transfuziološka delatnost, obuhvata planiranje, prikupljanje, testiranje, preradu krvi i komponenata krvi bez obzira na njihovu namenu, kao i čuvanje, upravljanje, distribuciju, snabdevanje i izdavanje krvi i komponenata krvi namenjenih transfuziji.

Zakonom je propisano da Srbija u ostvarivanju društvene brige za zdravlje stanovništva obezbeđuje uslove za snabdevanje stanovništva dovoljnom količinom kvalitetne i bezbedne krvi i komponenata krvi.

Zdravstvenoj ustanovi može se izdati dozvola za obavljanje transfuziološke delatnosti, ako ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme za obavljanje tog posla.

Bliže uslove u pogledu kadra, opreme i prostora za obavljanje transfuziološke delatnosti propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje transfuziološke delatnosti podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, preko Uprave za biomedicinu.

Zakon utvrđuje da davaoci krvi i komponenata krvi mogu biti punoletne osobe do 65 godina starosti za koje nadležni doktor medicine utvrdi da ne postoje medicinski razlozi koji bi mogli uzrokovati oštećenje zdravlja davalaca ili primalaca krvi.

Davanje krvi je dobrovoljno, besplatno i anonimno.

Kako je utvrđeno, osoba koja hoće da da krv ili komponente krvi mora biti obaveštena o mogućim reakcijama tokom uzimanja krvi, obimu testiranja krvi, kao i zaštiti podataka o ličnosti.

Osoba koje hoće da da krv ili komponente krvi dužna je da pre svakog davanja krvi ili komponente krvi popuni upitnik i svojim potpisom potvrdi verodostojnost podataka.

Pre svakog davanja krvi ili komponente krvi, nadležni doktor medicine obavezan je da pregleda osobu koja daje krv.

Osoba koja daje krv mora biti obaveštena o mogućnosti da odustane od davanja pre otpočinjanja postupka, kao i o mogućnosti odbijanja davanja, odnosno mogućnosti povlačenja saglasnosti, u bilo kom trenutku u toku davanja.

Ovlašćena transfuziološka ustanova utvrđuje mere koje obezbeđuju da se krv i komponente krvi prikupljaju, testiraju, prerađuju, čuvaju, distribuiraju i izdaju na teritoriji Srbije, na način koji omogućava praćenje krvi i komponenata krvi od davaoca krvi do primaoca krvi i obratno.

Usvojen Zakon o fondu za zaštitu životne sredine

Skupština Srbije usvojila je večeras Zakon o fondu za zaštitu životne sredine koji će unaprediti sistem upravljanja i zaštite činilaca životne sredine.

Zakon će obezbediti pravnu sigurnost svih privrednih subjekata koji obavljaju delatnost koja zagađuje životnu sredinu, a cilj je obezbeđenje potpune primene principa "zagađivač plaća".

On uvodi efikasnije finansijske mehanizme podsticanja ulaganja u životnu sredinu i obezbeđenja sigurnih izvora finansiranja Fonda, kao i finansiranja porojekata davanjem namenskih kredita.

Zakonom se uređuje funkcionisanje Fonda koji treba da obezbedi ostvarivanje ciljeva i načela zaštite životne sredine, očuvanje prirodne ravnoteže i racionalno korišćenje prirodnih vrednosti, kao i da stvori uslove za održivo korišćenje.

Fond je nadležan i za obezbeđenje zaštite i unapređenje životne sredine, korišćenje obnovljivih izvora energije i pravo čoveka na razvoj u zdravoj životnoj sredini.

Nastavak na Radio Televizija Vojvodine...


Pročitaj ovu vest iz drugih izvora

Napomena: Ova vest je automatizovano (softverski) preuzeta sa sajta Radio Televizija Vojvodine. Nije preneta ručno, niti proverena od strane uredništva portala "Vesti.rs", već je preneta automatski, računajući na savesnost i dobru nameru sajta Radio Televizija Vojvodine. Ukoliko vest (članak) sadrži netačne navode, vređa nekog, ili krši nečija autorska prava - molimo Vas da nas o tome ODMAH obavestite obavestite kako bismo uklonili sporni sadržaj.