Izvor: Objava, 11.Feb.2019, 22:08

Ostvaren cilj u informisanju učenika

Ostvaren cilj u informisanju učenika

VRNJAČKA BANJA - Uspešne projektne aktivnosti duže vremena realizuje Centar za decu i omladinu u Vrnjačkoj Banji.Prva aktivnost u ovoj godini održana je u okviru projekta ‚‚Obukama ka finansijskoj pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola'',održanoj u OŠ‚‚Mladost'' u Vrnjcima.Prema rečima mr Valentine Krstić koordinatorke projekta,najpre je 19 januara ove godineodržana obuka po školama gde je projekat predstavljen.Odobrenje za realizaciju ovog projekta dobijeno je od 10 direktora a očekuje se i potpisivanje saglasnosti.Na sastanku projektnog tima podeljene su uloge i postignut je dogovor o vremenskom okviru.Voditelji ovih radionica bili su Jelena Mihajlović i Mersida Jandrić,one će sarađivati na prilagođavanju prezentacija u skladu sa uzrastima polaznika.
-Zahvaljujući visokoj motivisanosti direktora Igora Drmanca prva radionica je održana u OŠ‚‚Mladost''u Vrnjcima 18 januara a tema je bila preduzetništvo.Direktor Drmanac je za rad ustupio prostoriju sa odlično obezbeđenim tehničkim uslovima.On je pored učenika odredio jednog saradnika i psihologa koji je prisustvovao radionicama.Druge dve radionice na temu biznis plana odnosno projekta i finansije,održana su 25 januara sa istih 20 učenika,koji su aktivno učestvovali u razradi projektnih ideja i planiranju finansija'',kaže mr Valentina Krstić koordinator projekta u Centru za decu i omladinu u Vrnjačkoj Banji.
Pomenutu radionicu sa mr Valentinom Krstić vodila je Jelena Mihajlovič master ekonomista.One su uspele da 19 učenika osmog razreda uvedu u realan poslovni svet i da pokrenu njihov preduzetnički duh.Učenici su radili u četiri grupe,konkretno na detaljnom razrađivanju i planiranju odabranih poslova.Voditelji su procenili da je cilj uspešno ostvaren,obuka odnosno informisanje učenika osmih razreda osnovnih škola i obskrbljivanje elementarnim znanjima u oblasti preduzetništva i finansija.
Dragan Ivanović