Izvor: Objava, 07.Nov.2019, 17:31

Uskoro realizacija projekta Centra za socijalni rad u školama

Uskoro realizacija projekta Centra za socijalni rad u školama

TRSTENIK –Uz podršku Ministarstva za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja i Opštine Trstenik,u saradnji sa iskusnim ekspertima iz oblasti prevencije i rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju,Centar za socijalni rad Trstenik realizuje projekat pod nazivom ’’Organizovanje savetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga u radu sa decom i mladima sa problemima u ponašanju.
- Projektom su planirane određene aktivnosti koje bi se realizovale u dvema srednjim školama i jednoj Osnovnoj školi u trsteničkoj opštini.Ove aktivnosti su savetodavno-edukativnog karaktera i usmerene su na prevenciju neprilagođenog i društveno neprihvatljivog ponašanja dece i mladih.Planirali smo tim povodom razgovore u fokus grupama sa predstavnicima psiho pedagoških službi,odabranih škola na temu aktuelnih problema sa kojima se suočavaju u radu sa učenicima,u oblasti vršnjačkog nasilja,nediscipline,neuvažavanja autoriteta,saradnje sa roditeljima i slično.Sličan razgovor na pomenutu temu organizovao bi se sa delegiranim učenicima istih škola.To bi omogućilo upoređivanje stavova stručnih radnika i učenika u sagledavanju navedenih problema,a sve to bi predstavljalo osnov za organizaciju tribina u školama’’,kaže Dragojlo Minić direktor trsteničkog Centra za socijalni rad.
U Sali ove socijalne ustanove u cilju organizacije navedenih aktivnosti,održan je sastanak direktora Centra za socijalni rad Dragojla Minića sa predstavnicima psihološko pedagoške struke i direktorke Gimnazije ’’Vuk Karadžić’’ u Trsteniku,na kome je postignut dogovor o realizaciji ovog projekta.Sastanku su prisustvovali i moderatori sastanka Radomir Jevtić,dipl.specijalni pedagog i socijalni radnik,licencirani trener na programu podrške profesionalcima u radu sa decom i mladima sa problemom u ponašanju i Slađana Makragić dipl.spec.pedagog sa dugogodišnjim vaspitnim iskustvom u izvršenju krivičnih sankcija,Vaspitno popravnog doma u Kruševcu,koji ujedno i realizuju ove projektne aktivnosti.
Dragan Ivanović