Izvor: Objava, 10.Dec.2019, 19:04

Održan okrugli sto ’’Pristupačna budućnost’’

Održan okrugli sto ’’Pristupačna budućnost’’

TRSTENIK – Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom,organizovao je okrugli sto na temu ’’Pristupačna budućnost’’.Na skupu su po ovoj temi govorili direktor Centra za socijalni rad u Trsteniku Dragojlo Minić,Milivoje Erčević većnik za socijalna pitanja,Ljiljana Mihajlović iz Udruženja za pomoć MNRO i Anđelina Trifić predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Trstenik.Ovaj skup je pružio uvid u trenutno stanje položaja osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici,razmenu dobrih praksi,suočavanje sa izazovima i preprekama ali i o predstavi mogućnosti za razvoj servisa podrške,usluga i mogućnosti za otklanjanje prepreka za nihovo potpuno integrisanje u društveni život u svim segmentima,od školovanja,zapošljavanja,zdravstvene i socijalne zaštite,uklanjanje prepreka u pogledu pristupačnosti objektima i uslugama,dostupnost informacijama i svim drugim oblastima,u cilju postizanja pune ravnopravnosti.
Dragan Ivanović