Izvor: Objava, 10.Maj.2019, 11:08   (ažurirano 02.Apr.2020.)

Vanredno školovanje: Kako i za koga?

Vanredno školovanje nekada je bilo luksuz nedostupan pojedincima koji su iz određenih razloga prekinuli svoje obrazovanje. Danas, kada više od 10.000 ljudi godišnje bira ovaj vid edukacije, možemo reći da je vanredno školovanje više nego dostupno svima koji žele da nastave sa učenjem tamo gde su jednom stali. Vanredno školovanje je od izuzetnog značaja, kako za lični rast i razvoj, tako i za napredovanje u poslu i karijeri.Za koga je vanredno školovanje? Mogućnost vanrednog školovanja dostupna je učenicima koji imaju najmanje 17 godina života i završenu osnovnu školu. Polaznici iz ove grupe uglavnom biraju prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju u odnosu na završenu srednju školu. Nisu retkost ni slučajevi kada je polaznik iz nekog razloga prekinuo obrazovanje, a sada želi da ga nastavi prateći vanrednu nastavu. Prema Zakonu o obrazovanju Republike Srbije, lica koja upisuju školu sa navršenih 17 (ili više) godina života, ne mogu biti redovni, nego isključivo vanredni učenici. Oni upis na vanredno školovanje plaćaju u skladu sa cenovnikom škole, a plaćaju i prijave i polaganje ispita. Pored lica koja žele da usavrše ili nastave svoje obrazovanje, vanredno školovanje je dostupno i deci koja su onemogućena da prate nastavu. To mogu biti deca sa poteškoćama u razvoju, baš kao i deca koja su talentovani sportisti ili umetnici, te zbog odsustvovanja i raznih takmičenja ne dolaze na časove. Za njih je vanredno školovanje i polaganje ispita potpuno besplatno, ukoliko Ministarstvo prosvete odobri zahtev za ovaj vid dalje edukacije. Da bi polaznik otpočeo sa vanrednim školovanjem, potrebno je da ispunjava zahteve propisane Zakonom o obrazovanju Republike Srbije. Kandidat mora imati navršenih 17 godina života i diplomu osnovne škole, koju prilikom upisa donosi na uvid. Ukoliko je kandidat završio prvi ili drugi razred srednje škole, diplome o završenim razredima takođe donosi na uvid, prilikom upisa.Šta je od dokumenata potrebno za upis na vanredno školovanje? Prilikom upisa, svi polaznici moraju predati neophodnu dokumentaciju koja je propisana Zakonom o obrazovanju Republike Srbije: Dokumentacija o prethodnom školovanju. Ukoliko je kandidat završio osnovnu školu, treba da preda diplomu osnovne škole, dok kandidati koji imaju završen prvi ili drugi razred srednje, prilažu diplomu svakog završenog razreda. Izvod iz matične knjige rođenih Uverenje o državljanstvu (ne sme biti starije od šest meseci!) Lični dokument – lična karta (ukoliko je sa čipom mora biti očitana), pasoš ili vozačka dozvola Sva dokumenta potrebna za upis na vanredno školovanje predaju se u vidu overenih fotokopija. Originalna dokumenta potrebno je doneti na uvid, ali škola ih ne zadržava. Da li se svim kandidatima koji podnesu prijavu odobrava upis na vanredno školovanje?Nakon što kandidati podnesu zahtev i donesu svu potrebnu dokumentaciju, okuplja se nastavničko veće škole, koje prijave analizira i pregleda da li je dokumentacija validna. Svim polaznicima koji ispunjavaju uslove i imaju validnu dokumentaciju, upis na vanredno školovanje biva odobren. Kada je su u pitanju prekvalifikacija i dokvalifikacija, ispiti koje je kandidat položio u prethodnim etapama školovanja moraju se podudarati bar 70% sa ispitima koji su određeni za strukovni profil koji želi da pohađa. Razlika ispita se polaže tokom vanrednog školovanja. Za određene strukovne profile, dokaz o obavljenoj praksi je neophodan za upis. Praksa tj praktična nastava, određena je Nastavničkim planom i programom. Učenici koji se vanredno školuju ostatak praktične nastave mogu pohađati u dogovoru sa profesorom ili mentorom.Prilikom upisa, učenici dobijaju detaljne informacije o mentorima, ispitima, ispitnim rokovima, konsultacijama, kao i cenama navedenih usluga. Koja je razlika između prekvalifikacije i dokvalifikacije? Prekvalifikacija je vid vanrednog školovanja prilikom kog kandidat ne menja stepen obrazovanja. Dakle, ukoliko je kandidat završio tri razreda srednje škole, on će nakon završene prekvalifikacije i dalje imati trogodišnju srednju školu, samo drugi strukovni profil. Isto važi i ukoliko je kandidat završio četvorogodišnju srednju. Nivo obrazovanja ostaje isti, samo se razlikom ispita menja zvanje koje je kandidat diplomom postigao. Dokvalifikacija je takođe vid vanrednog školovanja, ali u ovom slučaju se stepen obrazovanja menja. Kandidat koji je završio tri razreda srednje dokvalifikacijom polaže ispite za još jedan razred. Po završetku vanrednog školovanja, on više nema tri, nego četiri razreda srednje škole. Prekvalifikacija i dokvalifikacija dostupne su svim polaznicima koji imaju 17 i više godina, a dokumentacija koju donose prilikom upisa je identična. Potrebne su overene fotokopije diploma o svim završenim razredima, lični dokument, izvod iz matične knjige i uverenje o državljanstvu. Prilikom upisa na određene strukovne profile koji su uskoj vezi sa motornim vozilima, kandidat pored navedenih dokumenata donosi i overenu fotokopiju vozačke dozvole, kao i lekarsko uverenje.


Da li vanredno školovanje ima prednosti? Apsolutno da! Vanredno školovanje polaznicima omogućava pre svega usavršavanje i rast na ličnom nivou. Ulaganje vremena i novca u obrazovanje uvek je isplativa investicija, a vanredno školovanje je čini dostupnom svima, o čemu govori sve veći broj polaznika iz godine u godinu. Ukoliko zbog porodičnih, poslovnih ili bilo kakvih ličnih obaveza niste bili u mogućnosti da pratite redovno školovanje, vanrednim školovanjem taj propust možete nadoknaditi. Vanredno školovanje vam dozvoljava da osmislite i raporedite obaveze na način koji vama odgovara. Vi odlučujete o svom slobodnom vremenu. Vi odlučujete kada ćete polagati ispite, koliko i koji će to ispiti biti. Na raspolaganju su vam individualne konsultacije sa profesorima i mentorom, tokom kojih možete razjasniti sve nejasnoće, jer će vam profesori pokloniti punu pažnju. Konsultacije se vrše u terminima po vašoj želji, putem telefona, kao i online, ukoliko lično niste u mogućnosti da dođete.

Da li bi vam dodatno obrazovanje pomoglo da napredujete u karijeri? Želite da promenite struku kako bi se bavili profitabilnijim zanimanjem? Iz ličnih razloga ste prekinuli školovanje, a želite svih ovih godina da završite započeto? Vanredno školovanje i fleksibilnost njegovog sprovođenja su prilika koju morate iskoristiti, kako bi postali najbolja verzija sebe i unapredili svoje znanje i sposobnosti.