Legalizacija
Legalizacija

Legalizacija građevinskih objekata definisana je zakonom o planiranju i izgradnji.
Legalizacija objekata odnosi se na bespravno izgrađene objekte, odnosno na objekte koje je vlasnik izgradio bez neophodne dokumentacije. Legalizacija građevinskih objekta podrazumeva da vlasnik bespravno sagrađenog objekta, pribavi potrebnu dokumentaciju, građevinsku i upotrebnu dozvolu, kako bi mogao da uknjiži zemljište u zemljišne knjige, ili drugim rečima u katastar nepokretnosti.

Kada vlasnik objekta uknjiži sve po propisima automatski stiče pravo svojine na tom objektu i ne mora više da brine o tome da li će mu objekat biti srušen zbog bespravne gradnje. Prema zakonu o planiranju i izgradnji, legalizacija građevinskih objekata predstavlja izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, tek nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta bez građevinske dozvole. Za legalizaciju objekta potrebni su sledeći dokumenti i papiri: Dokaz o vlasništvu zemljišta i vlasnički list, Plan parcele iz katastra i ovaj dokument se dobija u opštini, Snimak geometra.

Opis objekta koji je napravio arhitektonski biro. Tehnički izveštaj za legalizaciju je dokument koji se podnosi ukoliko vlasnik objekta ne poseduje upotrebnu i građevinsku dozvolu. Ukoliko vlasnik objekta nema pomenute dozvole potrebno je da uputi poseban zahtev za naknadno izdavanje dozvola.

Tom prilikom je potrebno predati sledeće papire: dokazi o pravu svojine, potvrda o uplati administrativnih troškova, geodetske slike objekta, kao i tehnički izveštaj o stanju instalacija. Tehnički izveštaji neophodni su u legalizaciji i procesu objekata. Upotrebna dozvola se dobija tek kad svi radovi na objektu budu gotovi, a građevinska dozvola se dobija dok objekat nije potpuno gotov bez fasade i instalacije.

Građevinska dozvola se izdaje kao dokaz i glavni projekat koji se nalazi u tri primerka. Osim toga potrebni su i dodatni papiri o pravu svojine i potvrde o uplati administrativnih troškova. Građevinska dozvola potrebna je za izgradnju odnosno za izvođenje građevinskih radova na objektima koja su vlasništvo jednog ili više lica. Prema zakonu nakon dobijanja građevinske dozvole, stiče se pravo na svojinu upisivanjem u javnu knjigu. Urbanistička dozvola predstavlja upravni akt iako se ne izdaje u formi rešenja pa je dozvoljeno vanredno pravno sredstvo, predlog za ponavljanje postupka čak i u slučaju kada stranka nije koristila pravo prigovora na takav akt propisan odredbom člana 45.
Zakon o planiranju i uređenju prostora i naselja, iz spisa predmeta i obrazloženja osporenog rešenja proizilazi da je tuženi organ odbacio kao nedopušten predlog tuženog za ponavljanje postupka okončanog izdavanjem urbanističke dozvole, sa obrazloženjem da urbanistička dozvola ne predstavlja upravni akt, jer se ne izdaje u formi rešenja, niti se protiv takvog akta može izjaviti žalba.

Za legalizaciju dokumenta je potrebno pet radnih dana. Upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole je regulisan posebnim zakonom, a vlasnici bespravno izgrađenih objekata mogu upisati svoje pravo po pojednostavljenoj proceduri. Objekti na koje se odnosi zakon su: Porodični stambeni objekti, stanovi u stambenim i stambeno poslovnim zgradama, garaže, vikend kuće, objekti za obavljanje zanatske delatnosti, pomoćni i ekonomski objekti.

Objekti na koje se ne primenjuju odredbe ovog zakona su: Objekti koji su izgrađeni na javnim površinama, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili na površinama na javne namene za koje se u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvrđuje javni interes. Objekti izgrađeni na prvom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno na objekte izgrađene u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, odnosno radovima izvedenim na samom kulturnom dobru, objekti koji se nalaze u zaštitnom pojasu po posebnim propisima i objekte izgrađene u koridorima postojećih ili planiranih dalekovoda. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji nisu podneli zahtev za legalizaciju objekta u rokovima propisanim zakonom o planiranju i izgradnji mogu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu podneti zahtev u skladu sa ovim zakonom.

Nadležni organ donosi u roku od 90 dana od dana dostavljanja zahteva rešenje o upisu prava svojine. Legalizacija građevinskih objekata podrazumeva da vlasnik bespravnog objekta, pronađe potrebnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, kako bi mogao da uknjiži zemljište, kada vlasnik objekta uknjiži sve po zakonu stiče pravo svojine na tom objektu i ne mora da brine više o tome da li će mu objekat biti srušen ili porušen zbog bespravne gradnje.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Danas, 23.Mar.2019, 12:09

Pokušaj legalizacije rušenja dela Kalemegdana

Pokušaj legalizacije rušenja dela Kalemegdana

Pritisci na struku i ustanove i pokušaj legalizacije rušenja kulturne baštine zarad neodržive investicije stoje iza poteza vlasti Beograda na izgradnji gondole kojom bi se izmenio deo Beogradske tvrđave,...

Detaljnije >>


Izvor: Nezavisne Novine, 21.Mar.2019, 20:52

Na KiM 200.000 ilegalnog oružja, 500 zahtjeva za legalizaciju

PRIŠTINA -- Procjenjuje se da na teritoriji Kosova ima 200.000 komada oružja u ilegalnom posjedu.

Detaljnije >>

Izvor: SrbijaDanas.com, 21.Mar.2019

Čuvaju oružje zbog napetih odnosa sa Srbijom? Albanci na KiM naoružani do zuba

Čuvaju oružje zbog napetih odnosa sa Srbijom? Albanci na KiM naoružani do zuba

Procenjuje se da na teritoriji lažne države Kosova ima 200.000 komada oružja u ilegalnom posedu, a od decembra do sada je nadležnim službama stiglo samo 500 zahteva za njihovu legalizaciju.. Još tri meseca je ostalo do isteka roka za legalizaciju ilegalnog oružja, a zamenik ministra unutrašnjih poslova lažne države, Izmi Zeka, izjavio je za prištinske medije da je veliki broj ilegalnog oružja posledica nepoverenja u institucije i napetih odnosa sa Srbijom. Svi...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 21.Mar.2019

Pretnja po bezbednost, na KiM 200.000 komada ilegalnog oružja

Pretnja po bezbednost, na KiM 200.000 komada ilegalnog oružja

Procenjuje se da na teritoriji Kosova ima 200.000 komada oružja u ilegalnom posedu, a od decembra do sada je nadležnim službama stiglo samo 500 zahteva za njihovu legalizaciju. Još tri meseca je ostalo do isteka roka za legalizaciju ilegalnog oružja, a zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova, Izmi Zeka, izjavio je za prištinski Ekpres da je veliki broj ilegalnog oružja na Kosovu posledica nepoverenja...

Detaljnije >>

Izvor: B92, 21.Mar.2019

KiM: 200.000 ilegalnog oružja, 500 zahteva za legalizaciju

KiM: 200.000 ilegalnog oružja, 500 zahteva za legalizaciju

Priština -- Procenjuje se da na teritoriji Kosova ima 200.000 komada oružja u ilegalnom posedu.. Od decembra do sada je nadležnim službama stiglo samo 500 zahteva za njihovu legalizaciju. Još tri meseca je ostalo do isteka roka za legalizaciju ilegalnog oružja, a zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova, Izmi Zeka, izjavio je za prištinski Ekpres da je veliki broj ilegalnog oružja na Kosovu posledica nepoverenja u institucije i napetih odnosa između Kosova...

Detaljnije >>

Izvor: Večernje novosti, 21.Mar.2019

Povećana boravišna taksa u Trebinju

Povećana boravišna taksa u Trebinju

U Opštini Trebinje uveliko rade na legalizaciji svih smeštajnih kapaciteta. Veće cene uvešće red u turističkoj ponudi grada i smanjiti rad na crno CENA boravišne takse u Trebinju za hotele, hostele i motele ubuduće će iznositi tri umesto dve marke za jedan dan, dok je paušal za one koji usluge smeštaja pružaju u stanovima, kućama i apartmanima povećan sa 25 na 30 maraka godišnje po krevetu. Takva odluka doneta je na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta u Trebinju,...

Detaljnije >>

Izvor: SEEcult.org, 20.Mar.2019, 17:18

15. Anarhistički sajam knjiga, ZG

Vrsta dogadjaja:  Izložba Datum:  Saturday, April 6, 2019 - 10:00 Link:  http://www.ask-zagreb.org AKC Medika, Pierottijeva 11 (dvorište), Zagreb 15. ANARHISTIČKI SAJAM KNJIGA (5-7.4.2019.)   10:00-20:00 Sajam knjiga 13:00-14:00 Časopis Antipolitika -...

Detaljnije >>