Kikinda kroz istoriju

Izvor: biznis.vesti.rs, 30.Nov.2022, 10:02

Kikinda kroz istoriju

Grad Kikinda ima bogatu istoriju jer se nalazi na prostoru koji je bogat tragovima starih kultura i civilizacija. Postoje arheološka nalazišta koja svedoče da je na ovom području čovek živeo i pre sedam hiljada godina, ali sa određenim prekidima, u zavisnosti od istorijskih okolnosti koje su pratile živote ljudi.

 

Kako je Kikinda dobila naziv?

Naziv ovog područja je prvi put zabeležen u 15.veku i tada je glasio Kokenyd i najverovatnije je označavao ime više manjih naselja koja su pripojena pod jedno ime.


Današnji naziv javlja se prvi put 1718. godine u sklopu naziva koji je glasio Gross Kikinda i tada nije obeležavao naselje, već nenaseljen prostor tkz. pustaru. Pridev Gross bio je u zvaničnoj upotrebi do 1947. godine. Etimološko poreklo imena nikada nije do kraja objašnjeno, ali najčešće je vezivano za mađarski naziv za korov-kokeny.

Nastavak na biznis.vesti.rs...