Stambeni krediti
Stambeni krediti

Kredit je jedna od najbitnijih i važnih bankarskih poslova, kako u prošlosti tako i danas.
U uslovima kada banke nisu postojale kreditnim poslovima i poslovima pozajmljivanja novca, uz naplatu kamate, bavile su se razne institucije koje su bile preteče savremenih banaka.
Procedura odobravanja kredita, njihova struktura, namena, način otplate, rokovi vraćanja, i zaštita od rizika.

Vremenom su menjali svoje oblike uz postepeno usavršavanje. Mnoge države su pozajmljivale novac spremajući se za ratove, obnavljajući svoje ratom razorene privrede, gradeći kapitalne investicione i infrastrukturne projekte. S druge strane, pojedinci su pozajmljivali novac sa željom da razvijaju svoje privredne poduhvate, i da obezbede razna dobra potrošna.
U istorijskim epohama koje su prethodile tržišnoj proizvodnji kredit je imao naturalni karakter, jer se davao i vraćao uglavnom u robi. Sa pojavom robno novčanih odnosa kredit je dobio ekonomski karakter. U feudalizmu kredit se pojavljivao u vidu zelenaških zajmova koji su se koristili za kupovinu potrošne robe i plaćanje raznih dažbina.

Kredit u zemljama tržišne ekonomije nema samo potrošački karakter već se upotrebljava za proširenje proizvodnje, mada se daje i u potrošačke svrhe, danas kredit predstavlja robu koja ima svoju cenu i tržište. Kredit predstavlja jedan od osnovnih oblika, finansijskih ulaganja, i omogućava zadovoljavanje širih potreba građana, društva i privrede. Ima i snažan uticaj na sve ekonomske transakcije i predstavlja jedan od najbitnijih regulatora procesa reprodukcije. Upotrebom kredita kao ulaganja otvaraju se tržišta za nekim proizvodima. Stambeni kredit je kredit kojim se finansira kupovina, izgradnja, dogradnja, ili uređenje nekretnine, u razdoblju otplate.

Banka omogućava zajam osobi tj klijentu za stambeni kredit, ali za uzvrat traži različite instrumente osiguranja, kao založeno pravo na imovinu, polise osiguranja, i rata. Stambeni krediti se mogu koristiti kao instrument ekonomske politike i često se kamatne stope na stambene kredite subvencioniraju kako bi se podstakla građevinska delatnost u zemlji. Klasično dospeće za stambene kredite je od dvadeset do trideset godina. Namenski krediti kod kojih je tačno određena namena korišćenja sredstava su stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni, i potrošački krediti. Nenamenski krediti kod kojih nije određena namena korišćenja sredstava su gotovinski krediti, hipotekarni krediti koji je dugoročni kredit što ga banka i druge finansijske ustanove odobravaju građanima, na osnovu pokrića u nekretninama.

Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrednosti nekretnine. Lombarni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke veće vrednosti poput novčanog depozita, deonica, obveznica, udela u investicionom fondu, polise životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad dobrom koje se daje u zalog. Sama reč kredit dolazi od francuskog, nemačkog, italijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje, što označava ono što je povereno i zajam. U širem smislu reči obuhvata različite namenske i nenamenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, finansijskih kredita, prodaje robe, usluga uz odgođenu naplatu, dužničke vrednosne papire, sporazume i otvorene račune. Odobravanje novčanih i nenovčanih kredita zasniva se na poverenju prema dužniku, odnosno oceni njegove kreditne sposobnosti i spremnosti vraćanja kredita u dogovorenom roku, uz plaćanje određene naknade u obliku kamate.

Kako bi se smanjio rizik od nemogućnosti dužnika da uredno izvršava svoje obaveze prema banci, korišćenje kredita je često uslovljeno kreditnim osiguranjem, pravom zaloga pokretnine, i prava na nekretnine. Krediti se dele prema: predmetu kreditiranja na robne i novčane, subjektima na komercijalne i bankarske, na proizvođačke i potrošačke, na otvorene i pokrivene. Najčešća je podela prema roku dospeća i ekonomskoj funkciji na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Na osnovu oblika kredit se može podeliti na: naturalni, robno novčani, i novčani.

Naturalni kredit je najstariji oblik kreditiranja koji se uvek davao i vraćao u stvarima, to je praoblik nastalog kredita i danas je redak. Robno novčani kredit je komercijalni kredit koji se daje u robi a vraća u novcu. Ovaj oblik se najčešće koristi između poslovnih subjekata.
Pod pojmom kredita danas se podrazumeva najviše novčani kredit koji se daje i koristi u novcu.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Radio 021, 16.Jun.2018, 13:20

Građani Srbije zaduženi sedam milijardi evra

Građani Srbije zaduženi sedam milijardi evra

"Građani Srbije su zaduženi oko sedam milijardi evra, a kamatna stopa je ispod tri odsto na stambene kredite, što ukazuje na to da kod nas nije problem rata, nego plata", izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.. Stanje duga po bankarskim kreditima i kada su u pitanju pravna i fizička lica u odnosu na april...

Detaljnije >>


Izvor: SrbijaDanas.com, 15.Jun.2018, 07:36

Potez AMERIKANACA će se odraziti i na NAS: SKAČU RATE za stambene kredite

Potez AMERIKANACA će se odraziti i na NAS: SKAČU RATE za stambene kredite

Domaće kamate će morati da se povećaju. Odluka američke Uprave federalnih rezervi (FED) da podigne kamatnu stopu na nivo između 1,75 i dva procenta pogodiće i građane i privrednike u Srbiji koji imaju kredite s promenljivom kamatnom stopom koja će neminovno porasti. Pročitajte i: . Iako niko ne može tačno da predvidi koliko bi kamate na kredite u Srbiji mogle da porastu, finansijski stručnjaci se slažu da je to neminovnost. - zato...

Detaljnije >>

Izvor: Kurir, 15.Jun.2018

POTEZ AMERIČKE UPRAVE ZA FEDERALNE REZERVE ĆE SE ODRAZITI I NA NAS: Skaču rate za stambene kredite

POTEZ AMERIČKE UPRAVE ZA FEDERALNE REZERVE ĆE SE ODRAZITI I NA NAS: Skaču rate za stambene kredite

Odluka američke Uprava federalnih rezervi (FED) da poveća kamatnu stopu na nivo između 1,75 i dva procenta pogođiće i građane Srbije

Detaljnije >>

Izvor: SEEbiz.eu, 24.Maj.2018, 08:12

Kunski krediti sve popularniji

Kunski krediti sve popularniji

ZAGREB - Nakon godina krize sve je više građana koji se odlučuju na kredit. Prednjače nenamjenski i stambeni krediti i to u kunama. Iako bi uskoro mogli uvesti euro, nakon neugodnog iskustva sa švicarskim frankom, građani više vjeruju domaćoj valuti.. "U ovom trenutku krediti rastu brže nego BDP i kamatne stope na te kredite su na povijesno najnižim razinama. To su, smatramo, zadovoljavajući rezultati", rekao je Boris Vujčić, guverner HNB-a. Od 2016. potražnja...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 21.Maj.2018, 14:56

Ova banka vam odobrava stambeni kredit u roku od 10 DANA

Kupovina stana često asocira na prikupljanje veoma obimne i komplikovane dokumentacije, besomučno pretraživanje raspoloživih nekretnina i visoke cene.

Detaljnije >>

Izvor: N1 televizija, 18.Maj.2018, 10:38

Izaberite keš ili stambeni kredit po svojoj meri u Sberbanci

Sberbank Srbija, prateći savremene trendove u bankarstvu, iz godine u godinu teži da kreira proizvode i akcije koji će se izdvojiti na bankarskom tržištu i zadovoljiti potrebe savremenog klijenta.. Izvor: N1. U toku je akcijska ponuda “Stvarno super keš kredita“, bez troškova obrade, uz veoma brz proces odobrenja. Takođe, kampanja za brzo dobijanje stambenih kredita u ovoj banci, "Ključ od stana za 10 dana", produžena je do kraja maja. Imajući...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 26.Apr.2018, 12:14

Još 37.000 građana sa kreditom u švajcarskim francima?

Još 37.000 građana sa kreditom u švajcarskim francima?

Udruženje građana za zaštitu korisnika bankarskih usluga "CHF Srbija" ocenilo je u Novom Sadu na tribini "Švajcarac- bankarska klopka" da su stambeni krediti u švajcarskim francima nezakoniti i nepošteni.. Predstavnica Udruženja "CHF Srbija" advokat Jelena Pavlovic, je pozvala klijente da podnesu tužbe za ništavnost ugovora o stambenim kreditima, indeksiranim u švajcarskim francima. "Za razliku od klijenata, banke su odlično znale šta će se dešavati sa švajcarcem...

Detaljnije >>