Stambeni krediti
Stambeni krediti

Kredit je jedna od najbitnijih i važnih bankarskih poslova, kako u prošlosti tako i danas.
U uslovima kada banke nisu postojale kreditnim poslovima i poslovima pozajmljivanja novca, uz naplatu kamate, bavile su se razne institucije koje su bile preteče savremenih banaka.
Procedura odobravanja kredita, njihova struktura, namena, način otplate, rokovi vraćanja, i zaštita od rizika.

Vremenom su menjali svoje oblike uz postepeno usavršavanje. Mnoge države su pozajmljivale novac spremajući se za ratove, obnavljajući svoje ratom razorene privrede, gradeći kapitalne investicione i infrastrukturne projekte. S druge strane, pojedinci su pozajmljivali novac sa željom da razvijaju svoje privredne poduhvate, i da obezbede razna dobra potrošna.
U istorijskim epohama koje su prethodile tržišnoj proizvodnji kredit je imao naturalni karakter, jer se davao i vraćao uglavnom u robi. Sa pojavom robno novčanih odnosa kredit je dobio ekonomski karakter. U feudalizmu kredit se pojavljivao u vidu zelenaških zajmova koji su se koristili za kupovinu potrošne robe i plaćanje raznih dažbina.

Kredit u zemljama tržišne ekonomije nema samo potrošački karakter već se upotrebljava za proširenje proizvodnje, mada se daje i u potrošačke svrhe, danas kredit predstavlja robu koja ima svoju cenu i tržište. Kredit predstavlja jedan od osnovnih oblika, finansijskih ulaganja, i omogućava zadovoljavanje širih potreba građana, društva i privrede. Ima i snažan uticaj na sve ekonomske transakcije i predstavlja jedan od najbitnijih regulatora procesa reprodukcije. Upotrebom kredita kao ulaganja otvaraju se tržišta za nekim proizvodima. Stambeni kredit je kredit kojim se finansira kupovina, izgradnja, dogradnja, ili uređenje nekretnine, u razdoblju otplate.

Banka omogućava zajam osobi tj klijentu za stambeni kredit, ali za uzvrat traži različite instrumente osiguranja, kao založeno pravo na imovinu, polise osiguranja, i rata. Stambeni krediti se mogu koristiti kao instrument ekonomske politike i često se kamatne stope na stambene kredite subvencioniraju kako bi se podstakla građevinska delatnost u zemlji. Klasično dospeće za stambene kredite je od dvadeset do trideset godina. Namenski krediti kod kojih je tačno određena namena korišćenja sredstava su stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni, i potrošački krediti. Nenamenski krediti kod kojih nije određena namena korišćenja sredstava su gotovinski krediti, hipotekarni krediti koji je dugoročni kredit što ga banka i druge finansijske ustanove odobravaju građanima, na osnovu pokrića u nekretninama.

Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrednosti nekretnine. Lombarni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke veće vrednosti poput novčanog depozita, deonica, obveznica, udela u investicionom fondu, polise životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad dobrom koje se daje u zalog. Sama reč kredit dolazi od francuskog, nemačkog, italijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje, što označava ono što je povereno i zajam. U širem smislu reči obuhvata različite namenske i nenamenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, finansijskih kredita, prodaje robe, usluga uz odgođenu naplatu, dužničke vrednosne papire, sporazume i otvorene račune. Odobravanje novčanih i nenovčanih kredita zasniva se na poverenju prema dužniku, odnosno oceni njegove kreditne sposobnosti i spremnosti vraćanja kredita u dogovorenom roku, uz plaćanje određene naknade u obliku kamate.

Kako bi se smanjio rizik od nemogućnosti dužnika da uredno izvršava svoje obaveze prema banci, korišćenje kredita je često uslovljeno kreditnim osiguranjem, pravom zaloga pokretnine, i prava na nekretnine. Krediti se dele prema: predmetu kreditiranja na robne i novčane, subjektima na komercijalne i bankarske, na proizvođačke i potrošačke, na otvorene i pokrivene. Najčešća je podela prema roku dospeća i ekonomskoj funkciji na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Na osnovu oblika kredit se može podeliti na: naturalni, robno novčani, i novčani.

Naturalni kredit je najstariji oblik kreditiranja koji se uvek davao i vraćao u stvarima, to je praoblik nastalog kredita i danas je redak. Robno novčani kredit je komercijalni kredit koji se daje u robi a vraća u novcu. Ovaj oblik se najčešće koristi između poslovnih subjekata.
Pod pojmom kredita danas se podrazumeva najviše novčani kredit koji se daje i koristi u novcu.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Šta će vam svaka banka tražiti kada aplicirate za stambeni kredit?

Ima nekih uslova koji variraju od banke do banke, ali ima i onih koji su isti gde god da odete...

Izvor: Kamatica.com, 18.Jul.2024, 17:00

Detaljnije >>

Šta će biti sa stambenim kreditima kada se ukine ograničenje NBS-a?

Evropska centralna banka smanjila je početkom juna referentnu kamatnu stopu, što bi posledično trebalo da pogura pad euribora, a samim tim i kamatnih stopa na stambene kredite koji su u evrima...

Izvor: Kamatica.com, 17.Jul.2024, 14:31

Detaljnije >>

Šta će biti sa stambenim kreditima kada NBS ukine ograničenje?

Šta će biti sa stambenim kreditima kada NBS ukine ograničenje?

Evropska centralna banka smanjila je početkom juna referentnu kamatnu stopu, što bi posledično trebalo da pogura pad euribora, a samim tim i kamatnih stopa na stambene kredite koji su u evrima.

Izvor: Danas, 17.Jul.2024

Detaljnije >>

Građani mjesecima čekaju stambene kredite IRB-a

Građani mjesecima čekaju stambene kredite IRB-a

BANJALUKA – Mladi koji u Republici Srpskoj planiraju kupiti stan ili kuću preko stambenih kredita Investiciono – razvojne banke moraće da se naoružaju strpljenjem jer se na novac čeka i preko  šest mjeseci, potvrdilo je za CAPITAL više sagovornika uključenih u ovaj proces. FOTO: Pixabay Jedan bankar, koji radi u banci preko koje se plasiraju krediti IRB-a kaže da su kupci nekretnina zbog kašnjenja upadali u razne probleme. “Jednom klijentu smo završili kredit u oktobru prošle godine...

Izvor: Capital.ba, 04.Jul.2024, 15:30

Detaljnije >>

KREDITNE RATE POSLE ODLUKE ECB: Dok je ograničenje NBS na snazi, rate ostaju iste, ali šta posle?

KREDITNE RATE POSLE ODLUKE ECB: Dok je ograničenje NBS na snazi, rate ostaju iste, ali šta posle?

ECB snižava kamatne stope po prvi put od 2022, smanjujući troškove za korisnike evro kredita. Smanjenje od 0,25% stupa na snagu...

Izvor: Kurir, 01.Jul.2024, 16:54

Detaljnije >>

Da li će porasti rate za stambene kredite kad istekne mera NBS?

Evropska centralna banka (ECB) je nakon pet godina po prvi put smanjila kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena na nivo od 6,25 odsto, nakon čega se na isti potez odlučila i Narodna...

Izvor: Kamatica.com, 01.Jul.2024

Detaljnije >>

Ko ostvaruje pravo na stambeni kredit iz sredstava IRB-a?

Ako planirate podići stambeni kredit u Srpskoj te vam je cilj da imate što manju kamatu prilikom otplate, vjerovatno ćete prvo provjeriti da li spadate u grupu onih koji ostvaruju pravo za...

Izvor: Nezavisne Novine, 20.Jun.2024, 09:22

Detaljnije >>