Stambeni krediti
Stambeni krediti

Kredit je jedna od najbitnijih i važnih bankarskih poslova, kako u prošlosti tako i danas.
U uslovima kada banke nisu postojale kreditnim poslovima i poslovima pozajmljivanja novca, uz naplatu kamate, bavile su se razne institucije koje su bile preteče savremenih banaka.
Procedura odobravanja kredita, njihova struktura, namena, način otplate, rokovi vraćanja, i zaštita od rizika.

Vremenom su menjali svoje oblike uz postepeno usavršavanje. Mnoge države su pozajmljivale novac spremajući se za ratove, obnavljajući svoje ratom razorene privrede, gradeći kapitalne investicione i infrastrukturne projekte. S druge strane, pojedinci su pozajmljivali novac sa željom da razvijaju svoje privredne poduhvate, i da obezbede razna dobra potrošna.
U istorijskim epohama koje su prethodile tržišnoj proizvodnji kredit je imao naturalni karakter, jer se davao i vraćao uglavnom u robi. Sa pojavom robno novčanih odnosa kredit je dobio ekonomski karakter. U feudalizmu kredit se pojavljivao u vidu zelenaških zajmova koji su se koristili za kupovinu potrošne robe i plaćanje raznih dažbina.

Kredit u zemljama tržišne ekonomije nema samo potrošački karakter već se upotrebljava za proširenje proizvodnje, mada se daje i u potrošačke svrhe, danas kredit predstavlja robu koja ima svoju cenu i tržište. Kredit predstavlja jedan od osnovnih oblika, finansijskih ulaganja, i omogućava zadovoljavanje širih potreba građana, društva i privrede. Ima i snažan uticaj na sve ekonomske transakcije i predstavlja jedan od najbitnijih regulatora procesa reprodukcije. Upotrebom kredita kao ulaganja otvaraju se tržišta za nekim proizvodima. Stambeni kredit je kredit kojim se finansira kupovina, izgradnja, dogradnja, ili uređenje nekretnine, u razdoblju otplate.

Banka omogućava zajam osobi tj klijentu za stambeni kredit, ali za uzvrat traži različite instrumente osiguranja, kao založeno pravo na imovinu, polise osiguranja, i rata. Stambeni krediti se mogu koristiti kao instrument ekonomske politike i često se kamatne stope na stambene kredite subvencioniraju kako bi se podstakla građevinska delatnost u zemlji. Klasično dospeće za stambene kredite je od dvadeset do trideset godina. Namenski krediti kod kojih je tačno određena namena korišćenja sredstava su stambeni krediti, auto kredit, poljoprivredni, i potrošački krediti. Nenamenski krediti kod kojih nije određena namena korišćenja sredstava su gotovinski krediti, hipotekarni krediti koji je dugoročni kredit što ga banka i druge finansijske ustanove odobravaju građanima, na osnovu pokrića u nekretninama.

Sigurnost vraćanja nije u bonitetu dužnika već u vrednosti nekretnine. Lombarni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke veće vrednosti poput novčanog depozita, deonica, obveznica, udela u investicionom fondu, polise životnog osiguranja i slično pri čemu korisnik kredita zadržava vlasništvo nad dobrom koje se daje u zalog. Sama reč kredit dolazi od francuskog, nemačkog, italijanskog jezika, a iz latinskog dolazi samo značenje, što označava ono što je povereno i zajam. U širem smislu reči obuhvata različite namenske i nenamenske kreditne oblike poput novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, finansijskih kredita, prodaje robe, usluga uz odgođenu naplatu, dužničke vrednosne papire, sporazume i otvorene račune. Odobravanje novčanih i nenovčanih kredita zasniva se na poverenju prema dužniku, odnosno oceni njegove kreditne sposobnosti i spremnosti vraćanja kredita u dogovorenom roku, uz plaćanje određene naknade u obliku kamate.

Kako bi se smanjio rizik od nemogućnosti dužnika da uredno izvršava svoje obaveze prema banci, korišćenje kredita je često uslovljeno kreditnim osiguranjem, pravom zaloga pokretnine, i prava na nekretnine. Krediti se dele prema: predmetu kreditiranja na robne i novčane, subjektima na komercijalne i bankarske, na proizvođačke i potrošačke, na otvorene i pokrivene. Najčešća je podela prema roku dospeća i ekonomskoj funkciji na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Na osnovu oblika kredit se može podeliti na: naturalni, robno novčani, i novčani.

Naturalni kredit je najstariji oblik kreditiranja koji se uvek davao i vraćao u stvarima, to je praoblik nastalog kredita i danas je redak. Robno novčani kredit je komercijalni kredit koji se daje u robi a vraća u novcu. Ovaj oblik se najčešće koristi između poslovnih subjekata.
Pod pojmom kredita danas se podrazumeva najviše novčani kredit koji se daje i koristi u novcu.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Odobren 341 zahtjev za subvencije kamatne stope na stambene kredite

Odobren 341 zahtjev za subvencije kamatne stope na stambene kredite

BANJALUKA – Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odobrio je 341 zahtjev korisnika, od 379 pristiglih, za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Foto: Nezavisne novine Iz resornog ministarstva je saopšteno da su na posljednjem konkursu o dodjeli subvencija odbijeni samo zahtjevi korisnika koji nisu ispunjavali osnovne uslove konkursa – da su podigli stambeni kredit iz kreditnih sredstava Investiciono razvojne banke, da su imali...

Izvor: Capital.ba, 29.Sep.2022, 13:14

Detaljnije >>

Dodijeljene subvencije kamatne stope za mlade, objavljen spisak

BANJALUKA - Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS objavilo je rezultate konkursa za izbor korisnika subvencije kamatne...

Izvor: Nezavisne Novine, 29.Sep.2022

Detaljnije >>

Koliko puta bi rata kredita mogla da se poveća do kraja ove godine?

Kad će sledeće povećanje rata na stambene kredite i koliko ćemo promena imati do kraja godine, danas je jedno od češćih pitanja u Srbiji imajući u vidu da su mnogi građani prethodnih meseci već bili iznenađeni...

Izvor: Kamatica.com, 15.Sep.2022, 12:30

Detaljnije >>

Kad će NOVO POVEĆANJE RATA NA STAMBENE KREDITE i koliko ćemo promena imati do kraja godine

Kad će sledeće povećanje rata na stambene kredite i koliko ćemo promena imati do kraja godine, danas je jedno od češćih pitanja u Srbiji imajući u vidu da su mnogi građani prethodnih meseci već bili iznenađeni...

Izvor: Blic, 15.Sep.2022

Detaljnije >>

Hajde da razjasnimo tri česte dileme o stambenim kreditima

Stambeni kredit - pravi saputnik na našem životnom putu...

Izvor: Kamatica.com, 14.Sep.2022, 17:31

Detaljnije >>

SVE SKUPLJE RATE STAMBENIH KREDITA Očekuje se dalji rast euribora

Građani koji imaju dugoročne zajmove, pre svega stambene kredite indeksirane u evrima sa varijabilnim kamatama, plaćaće ubuduće veće rate kredita, jer se povećao euribor, koji je sastavni deo...

Izvor: Blic, 12.Sep.2022, 11:01

Detaljnije >>

Moguće dalje povećanje referentne kamatne stope

Moguće dalje povećanje referentne kamatne stope

Profesor Bankarske akademije Ismail Musibegović rekao je gostujući na Tanjugu da svako povećanje referentne kamatne stope od pola procenta podiže ratu kredita za 30 do 40 evra.. Uzimajući za primer stambeni kredit od 50.000 evra koji je kod građana najzastupljeniji, Musibegović kaže da povećanja ukoliko se podizanje stope nastavi mogu da budu i veća. "Uzimamo za primer kredit koji je od 50-ak hiljada evra, stambeni. Svako povećanje od pola procenta će sigurno...

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 09.Sep.2022, 22:20

Detaljnije >>