Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Kamatica.com, 22.Sep.2017, 16:02

Kreće odlučujuća bitka za Air Berlin

Nemački avio-prevoznik Lufthansa zainteresovan je za preuzimanje čak 80 aviona od posrnulog rivala, Air Berlin-a, ali je...

Detaljnije >>

Izvor: JužneVesti.com, 21.Sep.2017, 09:23

Bolnica kupila novo sanitetsko vozilo

Bolnica kupila novo sanitetsko vozilo

Kako bi poboljšali kvalitet usluga pacijentima, prokupačka bolnica “dr Aleksa Savić” koja pokriva sve četiri opštine Topličkog okruga, kupila je na lizing novo sanitetsko vozilo marke “fiat doblo”.. Nadležni u bolnici tvrde da je cena kupljenog automobila tri miliona dinara i da će ga otplaćivati naredne četiri godine. U ovoj ustanovi naglašavaju da su zbog sve većeg obima posla i same patologije bolesti koja zahteva transport pacijenata na tercijalni...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 20.Sep.2017, 14:13

DA LI STE FINANSIJSKI PISMENI (2) Evo šta je tržište korporativnih obvaznica, a šta VENČER KAPITAL

DA LI STE FINANSIJSKI PISMENI (2) Evo šta je tržište korporativnih obvaznica, a šta VENČER KAPITAL

Da bi uspešno mogli da poslujete itekako je važno da znate pojmove koje su sastavni deo svakog biznisa, odnosno da ste finansijski edukovani. Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID je pripremila finansijski pojmovnik "Investicije za rast", koji objašnjava sve termine koji se odnose na poslovanje preduzeća, a mi vam ga u tri nastavka predstavljamo. U ovom dugom delu videćete značenja finansijskog lizinga, tržišta korporativnih obveznica, kreditne unije.... Finansijski...

Detaljnije >>

Izvor: AutoBlog, 09.Sep.2017, 17:15

BMW Serije 2 Active Tourer sa 1% kamate ili za 222€ mesečno (dopunjeno)

BMW Serije 2 Active Tourer sa 1% kamate ili za 222€ mesečno (dopunjeno)

BMW Srbija je pripremio posebnu ponudu za BMW Serije 2 Active Tourer. Pored akcijskih cena sa popustom i do 3.000 evra, u saradnji sa BMW Financial Services u ponudi su i dva atraktivna vida finansiranja vozila. - Beneficirana kamatna stopa od 1% putem standardnog lizinga - Rata od 222€ putem BMW Select Financing Lizing ponude BMW Financial Services mogu biti idealno rešenje za kupovinu novog BMW automobila jer klijent bilo kada može zameniti svoj automobil za neki drugi i na taj način uvek...

Detaljnije >>

Izvor: AutoBlog, 05.Sep.2017, 22:27

BMW Serije 2 Active Tourer sa 1% kamate ili za 222 evra mesečno

BMW Serije 2 Active Tourer sa 1% kamate ili za 222 evra mesečno

BMW Serije 2 Active Tourer je savršen porodični automobil, prostran, pregledan i zabavan za vožnju. Kompaktan, sportskog duha i najatraktivnijeg dizajna u svom segmentu.  Za sve klijente pored akcijskih cena, u saradnji sa BMW Financial Services pripremmljena su i dva atraktivna vida finansiranja vozila:  - beneficiranu kamatnu stopu od 1% putem standardnog lizinga ili  - BMW Select Financing ratu od...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 22.Avg.2017, 13:47

Radnici na lizing do daljnjeg obespravljeni, zakonska zaštita se ni ne nazire

Radnici na lizing do daljnjeg obespravljeni, zakonska zaštita se ni ne nazire

Uprkos najavama Vlade Srbije da će se zakon koji reguliše rad na lizing do kraja 2016. naći u skupštinskoj proceduri, nadležno Ministarstvo navodi da se i dalje radi na nacrtu zakona.. I pored toga što je zapošljavanje na lizing sve masovnije poslednjih godina, postojeći zakoni ni na koji način ne obuhvataju rad na lizing kao ni rad agencija što ostavlja prostor za brojne zloupotrebe, piše Insajder. Radna grupa za pisanje zakona formirana je početkom 2016....

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 21.Avg.2017, 09:03

Podrška malim preduzećima da razviju posao

Podrška malim preduzećima da razviju posao

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv malim i mikro preduzećima za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme koji predstavlja kombinaciju povoljnih bankarskih kredita i bespovratnih sredstava države. Privredni subjekti koji su zainteresovani za učešće u Programu, zahtev za bespovratnu pomoć podnose zajedno sa kreditinim zahtevima u jednoj od banaka ili lizing kuća koje su partner na Programu. ...

Detaljnije >>