Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Beta OMS, 03.Dec.2021, 14:23

Specijalna ponuda Crédit Agricole Leasing za kupovinu polovnih automobila u susret Sajmu ...

Specijalna ponuda Crédit Agricole Leasing za kupovinu polovnih automobila u susret Sajmu ...

Crédit Agricole Leasing ponosni je partner prvog Sajma sertifikovanih korišćenih vozila koji će biti održan od 3. do 5. decembra 2021. u Štark Areni. U susret sajmu CA Leasing je pripremio specijalne uslove finansiranja koji će važiti tokom celog meseca: veoma povoljnu fiksnu kamatnu stopu od 3,49% i posebnu pogodnost da starost polovnog vozila i period trajanja otplate zajedno mogu da budu do čak 120 meseci.Sajam sertifikovanih korišćenih vozila sjajna je prilika da se posetioci informišu...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 26.Nov.2021, 12:13

Manje od 20% žena na visokim pozicijama u kompanijama

Manje od 20% žena na visokim pozicijama u kompanijama

Manje od 20 odsto žena u Srbiji je na visokim rukovodećim pozicijama u kompanijama, pokazuje istraživanje predstavljeno na Nacionalnoj radionici o rodnoj ravnopravnosti u organizaciji Evropske banka za obnovu i razvoj i Linije za finansiranje zelene ekonomije (GEFF Srbija lizing).. Takođe, rezultati pokazuju da zbog postojećih strukturnih nejednakosti žene u Srbiji imaju manje mogućnosti da doprinesu merama za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promena, navedeno je...

Detaljnije >>

Izvor: NovaEnergija.net, 25.Nov.2021, 11:12

Nacionalna radionica o rodnoj ravnopravnosti – Ženama otežan pristup finansiranju svojih biznisa i zelenih projekata

Nacionalna radionica o rodnoj ravnopravnosti – Ženama otežan pristup finansiranju svojih biznisa i zelenih projekata

Zbog postojećih strukturnih nejednakosti, žene u Srbiji imaju manje mogućnosti da doprinesu merama za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promena Biznisi koje vode žene vrlo su specifični i skoncentrisani u uslužnom sektoru, a najčešće su to mikrobiznisi i orijentisani su ka lokalnim tržištima, što ih čini posebno ranjivim Manje od 20 odsto žena se nalazi na visokim rukovodećim pozicijama u kompanijama Evropska banka za obnovu i...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 25.Nov.2021

Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija: Lider u kreditiranju privrede i stanovništva ulaže u zelene projekte

„OTP banka je broj jedan kreditor privrede i stanovništva i lider na tržištu usluga faktoringa i lizinga. U narednom periodu nastavljamo proces intenzivne digitalizacije i uvođenja inovacija. Jedno od ključnih strateških usmerenja obeležiće "zelena tranzicija", odnosno posvećenost...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 23.Nov.2021, 12:06

Slovenački "NLB" PREUZIMA Istrabenz Leasing

Slovenački NLB nastavlja sa akvizicijama. NLB koji je svoje poslove sa lizingkom likvidirao u procesu sanacije, sada ih ponovo pokreće. .Očekuje se da će postupak...

Detaljnije >>

Izvor: N1 televizija, 17.Nov.2021, 18:45

OTP banka pokrenula Generator Zero: Bankarski lider na putu „zelene tranzicije“

Nakon uspešno završene najkompleksnije bankarske integracije na ovim prostorima, OTP banka Srbija predstavila je poslovne rezultate koji su obeležili 2021. godinu i pozicionirali je kao vodeću finansijsku instituciju na domaćem tržištu u brojnim segmentima. OTP banka je vodeći kreditor privrede i stanovništva i lider na tržištu usluga faktoringa...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 05.Nov.2021, 11:15

Slovenci KUPILI hrvatsku lizing kuću

Mercedes-Benz Leasing Hrvatska osnovan je 2000. godine i uglavnom se bavi finansiranjem kupovinee automobila, kombija, kamiona i autobusa Daimler grupe na hrvatskom tržištu. U Sloveniji Summit Leasing Slovenija ima dugogodišnju vezu sa švajcarskom...

Detaljnije >>