Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Danas, 02.Maj.2019, 08:24

Radnici „na lizing“ samo do dve godine

Radnici „na lizing“ samo do dve godine

U Srbiji trenutno nekih 100.000 ljudi radi preko više od 100 agencija koje se bave privremenim zapošljavanjem, a da taj rad...

Detaljnije >>

Izvor: SrbijaDanas.com, 01.Maj.2019, 15:49

Lazanski otkriva detalje! PUTINOV "BEOGRAD" JE NAJMOĆNIJE ORUŽJE, a Indija od Rusije kupuje SILNE PODMORNICE! (VIDEO)

Lazanski otkriva detalje! PUTINOV BEOGRAD JE NAJMOĆNIJE ORUŽJE, a Indija od Rusije kupuje SILNE PODMORNICE! (VIDEO)

Indija kupuje ruske atomske podmornice na lizing, tvrdi vojno-politički komentator Miroslav Lazanski čiju kolumnu prenosimo u celosti.. Indija pojačava svoje učešće u ekskluzivnom, nuklearnom, podmorničkom klubu. Mesec dana pre nego što je Rusija porinula u more potpuno novu klasu nuklearnih podmornica, klasa "Belgorod" nosi šest strateških nuklearnih torpeda "Posejdon" sa megatonskim bojevim glavama, dakle, mesec dana pre tog događaja koji je prava revolucija...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 27.Apr.2019, 14:50

Spreman zakon o agencijskom zapošljavanju, sporna tačka broj radnika na "lizing" koje poslodavac može da zaposli

Radna verzija Nacrta zakona o agencijskom zapošljavanju je spremna i za sada je u toku usaglašavanje teksta nacrta sa dostavljenim mišljenjima nadležnih ministarstava i drugih organizacija, piše današnja Politika.. U resernom ministarstvu podsećaju da je prvenstveni cilj da, u pogledu osnovnih uslova rada, ustupljeni zaposleni u potpunosti budu izjednačeni sa zaposlenima koje poslodavac neposredno zapošljava. "Krajnja zamisao je da se onemogući dosadašnja...

Detaljnije >>

Izvor: SrbijaDanas.com, 22.Apr.2019, 13:11

Država namenila MILIJARDU DINARA malim preduzećima! KONKURS DO KRAJA GODINE

Država namenila MILIJARDU DINARA malim preduzećima! KONKURS DO KRAJA GODINE

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom objavilo je javni poziv za Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini.. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.000.000.000 dinara. Poslovne banke i lizing kompanije koje učestvuju u ovom pozivu su Banka Poštanska štedionica, Procredit banka, Erste banka, Eurobanka, Credit Agricole banka Srbija, Halkbanka, Raiffeisen...

Detaljnije >>

Izvor: DobreVesti.rs, 22.Apr.2019

Raspisan poziv za podršku malim preduzećima za nabavku opreme

Raspisan poziv za podršku malim preduzećima za nabavku opreme

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom, objavili su javni poziv za Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini.   Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose milijardu dinara.   Poslovne banke i lizing kompanije koje učestvuju u ovom pozivu su Banka Poštanska štedionica, Prokredit banka, Erste banka, Eurobanka, Kredit Agrikol banka Srbija, Halkbanka, Rajfajzen Lizing i Unikredit...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 22.Apr.2019

NOVE SUBVENCIJE: Milijardu dinara za mala PREDUZEĆA

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom,...

Detaljnije >>

Izvor: Kamatica.com, 22.Apr.2019

Raspisan poziv za Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme - Ukupna sredstva jedna milijarda dinara

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom, objavili...

Detaljnije >>