Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Blic, 20.Jul.2018, 19:47

Šta sve možemo da kupimo na lizing a nije automobil, a povoljnije od kredita

Lizing tržište u Srbiji ponovo je u ekspanziji i procene su da će u ovoj godini dostići 500 miliona evra, a u narednim i milijardu. Građani se najviše...

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 19.Jul.2018, 21:05

Vlada FBiH donijela odluku o kupovini zgrade "Energoinvesta" u Sarajevu

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je u Sarajevu donijela odluku o kupovini zgrade "Energoinvesta" u Sarajevu za trajni smještaj Vlade.. Rok za dostavljanje ponuda istekao je 30. juna, a na javni poziv prijavila se samo firma "Energoinvest" koja je dala ponudu od 54 miliona KM. Na sjednici Federalne vlade utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, s ciljem njegovog usaglašavanja sa novim Zakonom o bankama, Zakonom o Agenciji za bankarstvo...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 17.Jul.2018, 23:36

Kome odgovara lizing?

Kome odgovara lizing?

Pre deset godina tržište lizinga u Srbiji vredelo je više od milijardu evra, a onda je ekonomska kriza desetkovala taj biznis. Tržište ponovo raste i već je dostiglo oko pola milijarde evra. Ko koristi lizing pozajmice i u koje svrhe? Celu lepezu investiranja, štednju, akcionarstvo, lizing posle ekonomske krize preživeli su samo bankarski krediti. Ipak, niske kamate, niska inflacija i zamah investicija...

Detaljnije >>

Izvor: OkRadio.rs, 10.Jul.2018, 07:08

Grad kupuje FIAT i ŠKODU za 3,2 MILIONA

Grad kupuje FIAT i ŠKODU za 3,2 MILIONA

Grad Vranje objavio je dokumenta iz procesa javne nabavke, putem koje je dodeljen ugovor autokućama za kupovinu dva putnička vozila, i to na lizing. Reč je o automobilima marke „Fiat Tipo Sedan 1,4 easy“, po ceni od 1,56 miliona dinara, bez PDV - a, kao automobila „Škoda Rapid1,0 TSI“, koji košta 1,6...

Detaljnije >>

Izvor: N1 televizija, 06.Jul.2018, 23:38

Minister: Croatia not selling, but leasing others' property

Minister: Croatia not selling, but leasing others property

Croatian State Assets Minister Goran Maric said on Friday that the new Law on State Property Management was the best solution to the issue of property in Croatia owned by other former Yugoslav republics.. Maric added that Croatia was not selling the property of other republics, as neighbouring countries had done, but would lease undefined properties without encroaching on anyone's ownership rights. The issue of properties located in Croatia came up after the Croatian Parliament...

Detaljnije >>

Izvor: Beta Video, 02.Jul.2018, 13:38

Ove godine inspekcija zatekla više od 9.000 neprijavljenih radnika

Ove godine inspekcija zatekla više od 9.000 neprijavljenih radnika

BEOGRAD - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Djordjević je najavio da će ove godine biti usvojeni i zakoni o lizingu radne snage i socijalnom preduzetništvu.``Inspektori rada su ove godine obavili više od 33.000 kontrola...

Detaljnije >>