Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Večernje novosti, 21.Jan.2019, 13:56

Radnici na lizing još čekaju status

Radnici na lizing još čekaju status

Sindikatima ponuđen potpuno novi tekst Zakona o agencijskom zapošljavanju koji rešava sudbinu 100.000 ljudi. Mihajlović: Strani investitori izvršili pritisak, naše stavove ignorišu TEKST Zakona o agencijskom zapošljavanju nije dobio zeleno svetlo Socijalno-ekonomskog saveta i može se očekivati da uskoro bude vraćen na doradu, iako mišljenje SES nije obavezujuće. To znači da dve najvažnije primedbe sindikata - da se na 10 odsto ograniči procenat radnika na lizing...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 08.Jan.2019, 21:58

Zakon o zapošljavanju na "lizing" mora na doradu, radnici ponovo nedovoljno zaštićeni

Tekst Zakona o agencijskom zapošljavanju kojim je, između ostalog predviđeno da preduzeće može da zaposli do 10 odsto radnika na "lizing" ili do 30 odsto uz posebnu saglasnost Ministarstva za rad, nije dobio pozitivno mišljenje članova Socioekonomskog saveta.. Iako nije postignut konsenzus u pogledu sadržine teksta ovog zakona, u Ujedinjenim granskim sindikatima "Nezavisnost" očekuju da će Ministarstvo za rad i zapošljavanje uskoro vratiti zakon na doradu, da bi u najboljem...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 30.Dec.2018, 10:54

Kako "pogurati" privredu u Srbiji

Kako pogurati privredu u Srbiji

Od naredne godine očekuje se transformacija poreske uprave i reforma radnog zakonodavstva, kako bi se "pogurala" privreda u Srbiji, kaže za RTS Jelena Bojović iz Naleda. Prava reforma parafiskalnih nameta u 2019. je prioritet, ističe Bojović. Direktorka za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj Jelena Bojović kaže da je zakon nedovoljno precizirao različite oblike rada, te...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 30.Dec.2018

Naled očekuje da se "pogura" privreda u Srbiji

Naled očekuje da se pogura privreda u Srbiji

Od naredne godine očekuje se transformacija poreske uprave i reforma radnog zakonodavstva, kako bi se "pogurala" privreda u Srbiji, kaže za RTS Jelena Bojović iz Naleda. Prava reforma parafiskalnih nameta u 2019. je prioritet, ističe Bojović. Direktorka za regulatornu reformu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj Jelena Bojović kaže da je zakon nedovoljno precizirao različite oblike rada, te...

Detaljnije >>

Izvor: Danas, 21.Dec.2018, 13:53

OTP će postati druga banka po veličini u Srbiji

OTP će postati druga banka po veličini u Srbiji

Sosijete ženeral grupa saopštila je juče da je postigla sporazum o prodaji banke, osiguranja i lizing kuće u Srbiji mađarskoj...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 20.Dec.2018, 13:48

Mađarska OTP Grupa kupuje Societe General banke u Srbiji

Mađarska OTP Grupa kupuje Societe General banke u Srbiji

Societe General Grupa potpisala je ugovor o nameri da Societe General banke u Srbiji proda mađarskoj OTP Grupi.. Societe Generale Grupa objavila je da je potpisala ugovor o planiranju prodaje Societe Generale banke u Srbiji OTP grupi, uslovljen odobrenjem Narodne banke Srbije i antimonopolske komisije. Mađarska OTP grupa služi oko 11 miliona klijenata u devet zemalja, sa oko 33.000 zaposlenih i oko 1.500 filijala. "SOGE Leasing i SOGE Osiguranje su obuhvaćeni...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 20.Dec.2018

OTP Grupa kupuje Sosijete ženeral banke u Srbiji

OTP Grupa kupuje Sosijete ženeral banke u Srbiji

"Sosijete ženeral Grupa" potpisala je ugovor o nameri da "Sosijete ženeral" banke u Srbiji proda mađarskoj "OTP Grupi". Prodaja je uslovljena odobrenjem Narodne banke Srbije i antimonopolske komisije.Mađarska OTP grupa služi oko 11 miliona klijenata u devet zemalja, sa oko 33.000 zaposlenih i oko 1.500 filijala."SOGE Lizing i SOGE Osiguranje su obuhvaćeni procesom prodaje, dok će Sosijete ženeral Grupa nastaviti...

Detaljnije >>