Lizing
Lizing

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači rentirati, iznajmiti, uzeti pod zakup.
Ovaj pojam je u drugoj polovini dvadesetog veka evoluirao u finansijski model, koji danas ima svoje sopstveno značenje.
Lizing je poslovni odnos između dva pravna ili fizička lica, uz naknadu ustupa drugom na dogovoreno vreme, pravo na korišćenje određenog prostora ili opreme za obavljanje njegove delatnosti.

Ova vrsta poslova karakteristična je za zemlje u tranziciji, u kojima preduzeća obično nemaju dovoljno novca da ulože u kupovinu nove opreme ili tehnologije, pa do takvih resursa dolaze lizingom. Smisao lizinga se oslikava u Aristotelovoj rečenici: Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi. Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim korisnik lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok lizing kompanija zadržava pravno vlasništvo nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

Filozofija lizinga dolazi iz ideje o profitabilnom korišćenju nekog investicionog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspešno poslovanje i najveću iskorišćenost sredstava. Lizing se najbolje definiše takozvanim lizingom trouglom: proizvođač opreme ili dobavljač predmeta lizinga, primalac lizinga korisnik, davalac lizinga lizing kuća. Vrste lizinga su: finansijski lizing i zakup. Prednosti lizinga su: povoljni uslovi finansiranja, predmet se finansira sam troškovi se plaćaju iz prihoda koji se ostvaruje na osnovu korišćenja predmeta, prilagođavanje mesečne finansijske obaveze mogućnostima i potrebama klijenta, brzo odobrenje jednostavna i efikasna procedura. Povoljne premijske stope osiguranja i akcijske cene. Lizing je pravni posao koji je regulisan zakonom i predstavlja jednostavan i savremen način finansiranja prilagođen željama.

Ugovor o lizingu je definisan u ekonomiji i pravu. Građani od skoro mogu da kupuju stanove na lizing, nakon što su na snagu stupile izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu. U ugovoru o lizingu postoje tri strane: davalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i primalac lizing usluge. Isporučilac predmeta lizinga prenosi pravo svojine predmeta lizinga na davaoca lizinga i predmet, potom daje korisniku lizinga na korišćenje i držanje na ugovoreno pravo i ugovorenu naknadu. Davalac i isporučilac lizinga moraju biti različita lica. Prednosti lizinga su da se ne uplaćuje depozit kao kod kredita, potpisivanjem ovih poslova ne umanjuje se kreditna sposobnost primaoca lizinga i sredstva za otplaćivanje rata izdvajaju se iz tekućih prihoda čime oprema otplaćuje sama sebe.

Lizing konstrukcija podrazumeva lizing kao način kreditiranja, gde je ugovor o lizingu samo jedan deo posla. Mogao bi se definisati kao ugovor kojim se davalac lizinga obavezuje da će korisniku dati na privremeno korišćenje određenu stvar, koju mu je u svojinu predao isporučilac predmeta lizinga. Važno je reći da davalac lizinga zadržava pravo svojine nad predmetom. Korisnik se obavezuje da će plaćati naknadu za korišćenje predmeta, u ugovorenim ratama, kao i da će po isteku ugovora predmet vratiti davaocu lizinga ili će produžiti korišćenje. Obaveza davaoca lizinga sastoji se u pre svega predaji stvari koja je predmet ugovora o lizingu na korišćenje korisniku. Dalja obaveza davaoca je održavanje objekta lizinga na način kako je ugovoreno.

Davalac lizinga je po isteku ugovora obavezan da prenese svojinsko pravna ovlašćenja na primaoca lizinga. Obaveza korisnika lizinga je pre svega da preuzme predmet lizinga kako je ugovoreno. Potom korisnik mora plaćati lizing naknadu u skladu sa ugovorom. Dalja obaveza se sastoji u iskorišćavanju lizing objekta na ugovoren način i u skladu sa namenom. Korisnik je po isteku roka obavezan da vrati predmet lizinga. Obaveza isporučioca lizinga je predaja predmeta lizinga primaocu lizinga u ispravnom stanju, sa podacima na način u mesto i u vreme predviđeno ugovorom. Isporučilac lizinga ne može biti odgovoran davaocu i primaocu lizinga za istu štetu.

Druga obaveza je da ugovor koji je zaključio sa davaocem lizinga ne može naknadno menjati sa dejstvom prema primaocu lizinga, bez saglasnosti primaoca. Lizing je ugovor uz pomoć kog davalac lizinga dodeljuje korisniku vozila i opremu, u zamenu za niz isplata i pravo da koristi predmet lizinga na ugovoreni vremenski period.
Daje se na: putnička vozila, komercijalna vozila, građevinske mašine, industrijska oprema, poljoprivredne mašine i prateća oprema, mašine za štampanje i izdavaštvo, računarska i ostala it oprema, i medicinska oprema. I dodeljuje se za: pravna lica, fizička lica, preduzetnike, zadruge, opštine, i javna preduzeća.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Blic, 20.Feb.2018, 10:02

Kako izabrati vozilo po vašoj meri? Najčešće dileme vozača prilikom kupovine vozila

Kako izabrati vozilo po vašoj meri? Najčešće dileme vozača prilikom kupovine vozila

Dizel, benzin, hibrid, električno, novo, polovno, kredit, lizing... Današnji vozači se susreću sa mnoštvom izazova, prepreka i nedoumica pilikom odabira vozila, koji predstavlja drugu najvažniju kupovinu u životu jedne porodice. Minja Bolesnikov izvršni direktor Grand Motors-a, otkriva sa kojim dilemama se susreću vozači prilikom kupovine vozila.. U Srbiji je prosečna starost voznog parka oko 15 godina, što je duplo u odnosu na evropski standard. Primera radi nemački...

Detaljnije >>

Izvor: Kamatica.com, 09.Feb.2018, 13:32

Koja su prava korisnika bankarskih usluga?

U Srbiji je zaštita korisnika bankarskih i drugih finansijskih usluga (lizing, osiguranje, itd.) regulisana Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga....

Detaljnije >>

Izvor: DobreVesti.rs, 30.Jan.2018, 12:54

Poziv za konkurisanje za nagradu "Global Chemical Leasing 2018"

Poziv za konkurisanje za nagradu Global Chemical Leasing 2018

BEOGRAD - Pod zajedničkim sponzorstvom i uz podršku Organizacije Ujedinjenih Nacija za industrijski razvoj (UNIDO), kao i Austrije, Nemačke i Švajcarske, objavljen je četvrti ciklus dodele nagrada "Global Chemical Leasing 2018".   Kompanije i pojedinci se pozivaju da podnesu prijavu za nagradu u tri kategorije: studije slučaja (za kompanije), posebne inovacije i istraživanja.   Poziv za prijavu je otvoren do 15. avgusta 2018, a aplikacije mogu da se pošalju na mejl:...

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 29.Jan.2018, 11:40

Specijalna ponuda: Passat, ultimativno business vozilo

Volkswagen svoje kupce neće iznevjeriti ni ovaj put. Nova Volkswagen kampanja "Passat. Ultimativno Business vozilo." koja je počela 29. januara nudi nevjerovatnu uštedu pri kupovini akcijskog modela Passat sa bogatom opremom, ali i posebne uslove finansiranja u saradnji sa Porsche Leasing-om.. Sa akcijskim modelima Passat kreirali smo nevjerovatnu ponudu koja spaja ne samo posao i užitak, već i ogromnu uštedu. Tako akcijski model u benzinskoj izvedbi 1.4 TSI 92 KW (125 KS)...

Detaljnije >>

Izvor: AutoBlog, 09.Jan.2018, 01:00

Toyota u partnerstvu s Uberom, Mazdom, Amazonom, Didijem i Pizza Hutom

Toyota u partnerstvu s Uberom, Mazdom, Amazonom, Didijem i Pizza Hutom

Toyota se udružila s brojnim kompanijama kako bi formirala "e-Palette Alliance", a ta grupa namerava da pomogne u vođenju transformacije kao firme za mobilnost i odredi kako koristiti svoju novu platformu vozila e-Palette koja je modularno vozilo bez vozača namenjeno za više svrha odjednom.Savez uključuje Uber, Didi, Mazdu, Amazon i Pizza Hut, a radi na Toyotinoj mobilnoj platformi, koju je objavila 2016. godine. Platforma radi na ponudama pružanje mobilnosti kao usluge za pokrivanje sektora...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 08.Jan.2018, 14:50

Ni novi zakon ne ograničava broj radnika na lizing u državnim preduzećima

Ni novi zakon ne ograničava broj radnika na lizing u državnim preduzećima

Veliki broj državnih preduzeća zapošljava radnike na privremeno-povremenim poslovima preko ćerki-firmi, omladinskih zadruga i privatnih agencija za zapošljavanje.. Državna preduzeća na ovaj način nekažnjeno izbegavaju zabranu zapošljavanja, dok su angažovani radnici potpuno obespravljeni. Aktuelna zakonska regulativa takav način angažmana radnika niti dozvoljava niti zabranjuje zbog čega je već dve godine u pripremi zakon o radu preko agencija za privremeno...

Detaljnije >>

Izvor: AutoBlog, 27.Dec.2017, 18:14

Jaguar F-Pace, specijalna lizing ponuda

Jaguar F-Pace, specijalna lizing ponuda

Jaguar porodicu su ove godine pratile vrlo uspešne vesti: visoki rezultati prodaje, obaranje Ginisovog rekorda, predstavljanje E-PACE, najava električnog I-PACE… Ipak posebno bismo izdvojili onog koji je u aprilu ove godine osvojio dve titule World Car of Year i World Car Design of the Year - najboljeg i najlepšeg F-PACE. Specijalna S-leasing ponuda F-PACE možete priuštiti po posebnim pogodnostima finansijskog lizinga sa ugovorenim...

Detaljnije >>