Crna Gora - 14. jul 2019

Crna Gora
Radio Slobodna EvropaVojna parada u Parizu