Legalizacija objekata
Legalizacija objekata

Ovim se zakonom uređuju uslovi, početak i način ozakonjenja projekata i objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata.

Novi zakon o ozakonjenju stupili su na snagu, i kako su najavili predstavnici vlasti krenulo se i sa praksom na terenu. Cilj je da se za što kraće vreme ozakoni što više bespravnih objekata, kako bi se konačno znalo šta je čije u Srbiji.
Ovim zakonskim rešenjem, koje je pružilo šansu građanima kako navode u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, podvlači se da novih rokova neće biti. Predmet ozakonjenja su sva zdanja za koja su podneti zahtevi za legalizaciju, ali i objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju važećih propisa, a izgrađeni su tokom 2014. godine kada je završeno satelitsko snimanje Srbije.

Ako je ranije podnet zahtev za legalizaciju i dokumentacija, po važećem zakonu plaća se samo taksa, i to do sto kvadrata 5.000 dinara, do 200 kvadrata je cena 15.000, do 300 kvadrata je 20.000 dinara, a više do 300 kvadrata cena je 50.000 dinara. Legalizacija jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Zakon se ne primenjuje na objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju, u skladu sa propisima kojima nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, i odobrenja za izgradnju. Ako nisu podneti zahtev za legalizaciju i dokumentacija, zgrada će biti propisana i biće doneto rešenje o rušenju, što će u situaciji kad investitor nije poznat dati mogućnost da se ozakoni svaki stan u zgradi. Ako nije podnet zahtev za legalizaciju potreban je i izveštaj o zatečenom stanju objekta i prostorija, dokaz o pravu svojine i plaćena taksa u navedenom iznosu. Ako zgrada ima građevinsku a nema upotrebnu dozvolu da li zgrada sa stanovima može da se upiše u katastar prema ovom zakonu. Ako zgrada ima izdatu građevinsku dozvolu od koje nije odstupljeno, onda se na takav objekat ne primenjuje ovaj zakon već se upotrebna dozvola nabavlja u redovnom postupku.

Da bi ozakonio svoju kuću i stan, garažu ili lokal, vlasnik treba da dostavi sudu dokaz o odgovarajućem pravu nad građevinskim zemljištem ili objektom. To može biti: pravosnažna sudska presuda, ugovor o prenosu prava korišćenja, ugovor o kupovini objekata. Ugovor o suinvestiranju izgradnje zdanja, Pravosnažno rešenje o nasleđivanju.
Oni koji nemaju dokaz o vlasništvu, a godinama žive u objektima moći će da ih ozakone ukoliko dostave dokaz da su savesni korisnici, plaćeni računi za struju, komunalije, plaćen porez.

Kao dokaz vlasnici mogu da prilože i obavezujuću izjavu da žive u tim prostorijama, legalizacija objekata biće završena do kraja 2016. godine, i sve što je izgrađeno bez građevinske dozvole nakon stupanja zakona na snagu, jer ima primera gde su neki nastavili sa gradnjom to će biti srušeno. Ono prethodno što je u skladu sa zakonom biće ozakonjeno i legalizovano.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Blic, 12.Jul.2017, 22:23

U Bijeljini slab odziv vlasnika nelegalnih objekata: Traže produženje roka za legalizaciju

U Bijeljini slab odziv vlasnika nelegalnih objekata: Traže produženje roka za legalizaciju

Gradska uprava Bijeljina zatražila je od Vlade RS da produži zakonski rok za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata.. Naime, do kraja 2016. godine u Bijeljini je podneseno oko 4.000 zahteva ali većini nedostaje potrebna dokumentacija koja nije dostavljena u zakonom propisanom roku. Od nadležnih se traži i uvođenje olakšica u postupku prevođenja poljoprivrednog u građevinsko zemljište. - Legalizacija predstavlja veliki urbanistički problem i za našu lokalnu...

Detaljnije >>


Izvor: Večernje novosti, 12.Jul.2017

Svaki ćata da ozakoni 30 nekretnina mesečno

Svaki ćata da ozakoni 30 nekretnina mesečno

Ministarstvo građevinarstva pokušava da ubrza postupak legalizacije uvođenjem normi. Svaki činovnik dnevno mora da obradi bar 15 zahteva. Do sada rešeno 4,2 odsto slučajeva ili njih 86.000 SVE opštine i gradovi trebalo bi u naredne tri godine da završe postupak legalizacije više od dva miliona bespravno izgrađenih objekata. Koliko je težak posao pred njima svedoči i podatak da je u proteklih godinu i po dana, od trenutka donošenja novog Zakona o ozakonjenju, rešenja...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 12.Jul.2017

Činovnicima uvedene kvote za legalizaciju: Dnevno moraju da obrade 15 zahteva

Činovnicima uvedene kvote za legalizaciju: Dnevno moraju da obrade 15 zahteva

Sve opštine i gradovi trebalo bi da u naredne tri godine završe postupak legalizacije više od dva miliona bespravno izgrađenih objekata.. Od trenutka donošenja novog zakona, rešenje je dobilo svega 86.000 vlasnika nekretnina, što je tek 4,2 odsto.. Kako bi ubrzali činovnike, u resornom ministarstvu su uveli kvote, po kojima svaki zaposleni na poslovima ozakonjenja dnevno mora da obradi 15 zahteva i da mesečno donese 30 rešenja o ozakonjenju. Takođe, prilikom...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 09.Jul.2017, 12:08

Šta usporava legalizaciju objekata

Šta usporava legalizaciju objekata

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljena je baza svih nezakonito izgrađenih objekata. Tu se tačno može videti koliko ima nelegalno izgrađenih porodičnih, proizvodnih, stambenih, komercijalnih, ekonomskih objekata u svakoj opštini i gradu. To bi, kako se najavljuje, trebalo da ubrza i olakša proces ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata, kojih je čak više od dva miliona. ...

Detaljnije >>

Izvor: JUGpress.com, 06.Jul.2017, 18:11

Rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata

Rešenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata

VRANJE. Na teritoriji grada Vranja završen je popis objekata, tako da je građevinska inspekcija počela sa donošenjem rešenja o rušenju bespravno podignutih objekata sa upustvom za legalizaciju, saopštilo je Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Formirani su predmeti i Odeljenje šalje obaveštenja za njihovu dopunu, kako bi građani dokazali formalne, a kasnije i urbanističke uslove za ozakonjenje svojih objekata. Potrebno je da građani...

Detaljnije >>

Izvor: juGmedia, 06.Jul.2017

Poslednja šansa pred rušenje

Poslednja šansa pred rušenje

Građevinska inspekcija u Vranju otpočela je proces rušenja nelegalnih objekata dostavom uputstva za ozakonjenje, saopšteno je iz Odeljenja za urbanizam imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti.  Odsek za urbanizam, formirao je predmete i šalje obaveštenja za dopunu istih, kako bi građani dokazali, prvo, formalne,  a kasnije i urbanističke uslove za ozakonjenje objekata. U saopštenju je istaknuta potreba  da građani  Vranja i gradske opštine...

Detaljnije >>

Izvor: OkRadio.rs, 06.Jul.2017

Legalizacija stigla do RUŠENJA!

Legalizacija stigla do RUŠENJA!

Građevinska inspekcija u Vranju počela je donošenje rešenja o rušenju bespravno podignutih objekata na teritoriji grada, saopštio je Odsek za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Odsek za urbanizam formirao je predmete i šalje obaveštenja za njihovu dopunu, kako bi građani dokazali formalne,  a kasnije i urbanističke uslove za ozakonjenje svojih objekata. -...

Detaljnije >>