Hag
Hag

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine.
Međunarodni krivični sud predstavlja telo nadležno za suđenja za međunarodna krivična dela počinjena na teritoriji ili od strane državljana država koje su pristupile sudu.

Međunarodni krivični sud za Bivšu Jugoslaviju MKSJ je osnovan rezolucijom 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 25. maja 1993. godine u vreme kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području Bivše Jugoslavije od 1991. godine. To je bila reakcija po Un na pretnju međunarodnom miru i sigurnosti koju su izazvala ova teška kršenja humanitarnog prava. MKSJ sankcioniše zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i ima nadležnost nad privatnim licima, statut pravi razliku između službenih i radnih jezika suda. Službeni jezici su engleski, arapski, francuski, kineski, ruski, i španski.

Na njima se objavljuju presude suda kao i druge bitne odluke koje donosi sud. Radni jezici suda su engleski i francuski. Uz odobrenje suda može se na zahtev stranke u postupku odobriti da stranka koristi neki drugi jezik.

U stvarnu nadležnost suda spadaju: teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kršenja zakona i običaja rata, genocid, zločini protiv čovečnosti. U skladu sa svrhom rezolucije kojom je MKSJ osnovan njehova misija ima četiri delovanja: dovesti pred lice pravde osobe odgovorne za kršenja međunarodnog humanitarnog prava, obezbediti pravdu žrtvama, obeshrabriti dalje činjenje zločina, sprečiti revizionizam, doprineti ponovnom uspostavljanju mira i podsticati pomirenje na području bivše Jugoslavije.

MKSJ se sastoji od tri jedinice: Sudskih veća, Tužilaštva, i Sekretarijata. Sudska veća imaju šesnaest stalnih sudija i najviše u bilo kojem datom momentu, generalna skupština ujedinjenih nacija bira šesnaest stalnih sudija na mandat od četiri godine.

Oni mogu biti ponovo izabrani. Sudije ad litem se angažuju iz grupe od 27 sudija. Njih takođe bira Generalna skupština Un, na mandat od četiri godine.
Sudija ad litem može obavljati funkciju u MKSJ samo nakon što ga na tu funkciju postavi Generalni sekretar Un na predlog predsednika Suda, i to kako bi učestvovao u vođenju jednog ili određenih pretresa u periodu od tri godine. Sudije su raspoređene u tri pretresna veća i jedno žalbeno veće i svako pretresno veće se sastoji od troje stalnih sudija. Pretresno veće može biti podeljeno na mešovite odeljke sa po tri sudije. Žalbeno veće se sastoji od sedam stalnih sudija i to pet stalnih sudija MKSJ, i dvoje stalnih sudija Međunarodnog suda za Ruandu.

Ovih sedam sudija čine žalbeno veće MKSJ. O svakoj žalbi raspravlja i odlučuje pet sudija. Sudije predstavljaju glavne pravne sisteme sveta i njihove se kvalifikacije nadopunjuju. Sudije slušaju svedočenja i pravna izlaganja, odlučuju o krivici ili nevinosti optuženog i određuju kazne. Stalne sudije imaju i važne regulativne funkcije oni pripremaju i usvajaju pravne instrumente koji regulišu funkcionisanje suda, kao što je pravilnik o dokazima i postupcima.

Sekretarijat je odgovoran za administrativne poslove i podršku radu sudskih veća, uključujući prevođenje dokumenata i simultano prevođenje tokom suđenja. Tužilaštvo po definiciji radi nezavisno od Saveta bezbednosti, bilo koje države ili međunarodne organizacije ili bilo kojih drugih organa MKSJ. Ovde se nalazi i Haška akademija za međunarodno pravo.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Radio Televizija Vojvodine, 24.Jun.2017, 19:08

Ađijus: Na zemljama u regionu da rade na pomirenju

Ađijus: Na zemljama u regionu da rade na pomirenju

Predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Karmel Ađijus rekao je da je Haški tribunal tokom 24-godišnjeg delovanja ispunio svoju ulogu i pravdi priveo odgovorne za ratne zločine, dok je sada na zemljama u regionu da rade na procesu pomirenja.. "Tribunal je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi utvrdio šta se dogodilo za vreme ratnih sukoba. Utvrđivanje istine sada je nešto što predajemo vama kako bi ste to iskoristili s ciljem pomirenja...

Detaljnije >>


Izvor: Blic, 24.Jun.2017

Ađijus: Na zemljama u regionu da rade na pomirenju

Ađijus: Na zemljama u regionu da rade na pomirenju

Predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Karmel Ađijus rekao je da je Haški tribunal tokom 24-godišnjeg delovanja ispunio svoju ulogu i pravdi priveo odgovorne za ratne zločine, dok je sada na zemljama u regionu da rade na procesu pomirenja.. - Tribunal je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi utvrdio šta se dogodilo za vreme ratnih sukoba. Utvrđivanje istine sada je nešto što predajemo vama kako bi ste to iskoristili s ciljem pomirenja...

Detaljnije >>

Izvor: RTS, 24.Jun.2017

Ađijus: Na zemljama u regionu da rade na pomirenju

Ađijus: Na zemljama u regionu da rade na pomirenju

Predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Karmel Ađijus rekao je da je Haški tribunal tokom 24-godišnjeg delovanja ispunio svoju ulogu i pravdi priveo odgovorne za ratne zločine, dok je sada na zemljama u regionu da rade na procesu pomirenja. "Tribunal je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi utvrdio šta se dogodilo za vreme ratnih sukoba. Utvrđivanje istine sada je...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Slobodna Evropa, 24.Jun.2017

Adjius: Haški tribunal ispunio svoj zadatak, narodi regiona da nastave rad na pomirenju

Adjius: Haški tribunal ispunio svoj zadatak, narodi regiona da nastave rad na pomirenju

Predsednik Haškog tribunala Karmel Adjius izjavio je danas u Sarajevu da je Haški tribunal u potpunosti ispunio svoj mandat i da narodi u regionu treba dalje da rade na pomirenju. "Tribunal je ispunio svoju odgovornost i pred lice pravde doveo...

Detaljnije >>

Izvor: NoviMagazin.rs, 24.Jun.2017

Ađius: Haški tribunal je ispunio svoj zadatak, region treba da nastavi da radi na pomirenju


					Ađius: Haški tribunal je ispunio svoj zadatak, region treba da nastavi da radi na pomirenju

Predsednik Haškog tribunala Karmel Ađius izjavio je danas u Sarajevu da je Haški tribunal u potpunosti ispunio svoj mandat i da narodi u regionu treba dalje da rade na pomirenju.. "Tribunal je ispunio svoju odgovornost i pred lice pravde doveo odgovorne za rat 1990-ih. Na vama je u regionu da idete napred i da ne zaboravite prošlost, ali i da se pomirite i pružite pravdu onima koji još za njom vape", rekao je Ađius zatvarajući konferenciju "Dijalozi o nasleđu Međunarodnog...

Detaljnije >>

Izvor: N1 televizija, 24.Jun.2017

Ađius: Hag ispunio mandat, region da dalje radi na pomirenju

Ađius: Hag ispunio mandat, region da dalje radi na pomirenju

Predsednik Haškog tribunala Karmel Ađius izjavio je u Sarajevu da je Haški tribunal u potpunosti ispunio svoj mandat i da narodi u regionu treba dalje da rade na pomirenju.. "Tribunal je ispunio svoju odgovornost i pred lice pravde doveo odgovorne za rat 1990-ih. Na vama je u regionu da idete napred i da ne zaboravite prošlost, ali i da se pomirite i pružite pravdu onima koji još za njom vape", rekao je Ađius zatvarajući konferenciju "Dijalozi o nasleđu Međunarodnog krivičnog...

Detaljnije >>

Izvor: Beta, 24.Jun.2017

Adjius: Haški tribunal je ispunio svoj zadatak, narodi regiona treba da nastave da rade na ...

Adjius: Haški tribunal je ispunio svoj zadatak, narodi regiona treba da nastave da rade na ...

Predsednik Haškog tribunala Karmel Adjius izjavio je danas u Sarajevu da je Haški tribunal u potpunosti ispunio svoj mandat i da narodi u regionu treba dalje da rade na pomirenju."Tribunal je ispunio svoju odgovornost i pred lice pravde doveo odgovorne za rat 1990-ih. Na vama je u regionu da idete napred i...

Detaljnije >>