Hag
Hag

Međunarodni krivični sud je međunarodni sud sa sedištem u Hagu, osnovan Rimskim statutom koji je stupio na snagu 1. jula 2002. godine. Međunarodni krivični sud predstavlja telo nadležno za suđenja za međunarodna krivična dela počinjena na teritoriji ili od strane državljana država koje su pristupile sudu.
Međunarodni krivični sud za Bivšu Jugoslaviju MKSJ je osnovan rezolucijom 827 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 25. maja 1993. godine u vreme kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području Bivše Jugoslavije od 1991. godine. To je bila reakcija po Un na pretnju međunarodnom miru i sigurnosti koju su izazvala ova teška kršenja humanitarnog prava. MKSJ sankcioniše zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i ima nadležnost nad privatnim licima, statut pravi razliku između službenih i radnih jezika suda. Službeni jezici su engleski, arapski, francuski, kineski, ruski, i španski. Na njima se objavljuju presude suda kao i druge bitne odluke koje donosi sud. Radni jezici suda su engleski i francuski. Uz odobrenje suda može se na zahtev stranke u postupku odobriti da stranka koristi neki drugi jezik.
U stvarnu nadležnost suda spadaju: teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine, kršenja zakona i običaja rata, genocid, zločini protiv čovečnosti. U skladu sa svrhom rezolucije kojom je MKSJ osnovan njehova misija ima četiri delovanja: dovesti pred lice pravde osobe odgovorne za kršenja međunarodnog humanitarnog prava, obezbediti pravdu žrtvama, obeshrabriti dalje činjenje zločina, sprečiti revizionizam, doprineti ponovnom uspostavljanju mira i podsticati pomirenje na području bivše Jugoslavije.
MKSJ se sastoji od tri jedinice: Sudskih veća, Tužilaštva, i Sekretarijata. Sudska veća imaju šesnaest stalnih sudija i najviše u bilo kojem datom momentu, generalna skupština ujedinjenih nacija bira šesnaest stalnih sudija na mandat od četiri godine.
Oni mogu biti ponovo izabrani. Sudije ad litem se angažuju iz grupe od 27 sudija. Njih takođe bira Generalna skupština Un, na mandat od četiri godine.
Sudija ad litem može obavljati funkciju u MKSJ samo nakon što ga na tu funkciju postavi Generalni sekretar Un na predlog predsednika Suda, i to kako bi učestvovao u vođenju jednog ili određenih pretresa u periodu od tri godine. Sudije su raspoređene u tri pretresna veća i jedno žalbeno veće i svako pretresno veće se sastoji od troje stalnih sudija. Pretresno veće može biti podeljeno na mešovite odeljke sa po tri sudije. Žalbeno veće se sastoji od sedam stalnih sudija i to pet stalnih sudija MKSJ, i dvoje stalnih sudija Međunarodnog suda za Ruandu. Ovih sedam sudija čine žalbeno veće MKSJ. O svakoj žalbi raspravlja i odlučuje pet sudija. Sudije predstavljaju glavne pravne sisteme sveta i njihove se kvalifikacije nadopunjuju. Sudije slušaju svedočenja i pravna izlaganja, odlučuju o krivici ili nevinosti optuženog i određuju kazne. Stalne sudije imaju i važne regulativne funkcije oni pripremaju i usvajaju pravne instrumente koji regulišu funkcionisanje suda, kao što je pravilnik o dokazima i postupcima.
Sekretarijat je odgovoran za administrativne poslove i podršku radu sudskih veća, uključujući prevođenje dokumenata i simultano prevođenje tokom suđenja. Tužilaštvo po definiciji radi nezavisno od Saveta bezbednosti, bilo koje države ili međunarodne organizacije ili bilo kojih drugih organa MKSJ. Ovde se nalazi i Haška akademija za međunarodno pravo.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Kurir, 10.Dec.2016, 13:09

HAG NE ODUSTAJE: Traže radikale preko Saveta bezbednosti UN

HAG NE ODUSTAJE: Traže radikale preko Saveta bezbednosti UN

.. - Tražim podršku Saveta bezbednosti da se obezbedi da Srbija poštuje svoje obaveze po statutu Tribunala - rekao je sudija Ađijus podnoseći redovan izveštaj Savetu bezbednosti. Podsećajući na to da su nalozi za hapšenje troje radikala izdati pre 22 meseca, Ađijus je naznačio da je Srbija propustila da ih do danas sprovede. - Verujem da će...

Detaljnije >>


Izvor: Radio Slobodna Evropa, 09.Dec.2016, 18:43

Zašto Vučić i Nikolić strahuju od radikala?

Zašto Vučić i Nikolić strahuju od radikala?

Nakon što je Haški tribunal pozvao Savet bezbednosti da obezbedi da Srbija poštuje svoju obavezu da Tribunalu izruči troje članova SRS-a, koje je optužio za...

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 09.Dec.2016

Zavšna riječ odbrane u Hagu: Mladić je nevin, kriv je samo što je Srbin

HAG - Odbrana generala Ratka Mladića tvrdila je danas u završnoj reči pred Haškim tribunalom, da je dokazala da general Mladić "nije kriv" za genocid i druge zločine tokom rata u BiH, za koje je optužen.. - General Mladić je nevin čovjek - rekao je njegov branilac Branko Lukić. Lukić je naglasio da je general Mladić, po tužilaštvu, "kriv samo zato što je Srbin i što je branio srpski narod u ratu koji su drugi započeli". Mladić je, kako je kazao...

Detaljnije >>

Izvor: Kurir, 09.Dec.2016

ZAVRŠNA REČ ODBRANE U HAGU: Mladić je nevin! Kriv što je Srbin i što je branio srpski narod

ZAVRŠNA REČ ODBRANE U HAGU: Mladić je nevin! Kriv što je Srbin i što je branio srpski narod

.. UŽIVO ZAVRŠNU REČ ODBRANE U HAGU MOŽETE PRATITI OVDE. "General Mladić je nevin čovek", rekao je njegov branilac Branko Lukić On je naglasio da je general Mladić, po tužilaštvu, "kriv samo zato što je Srbin i što je branio srpski narod u ratu koji su drugi započeli". Mladić je, kako je kazao Lukić, svoj narod branio "u skladu sa zakonom" od neprijatelja koji se služio "islamskim fanatizmom" kako bi došao na vlast Po braniocu, tužioci...

Detaljnije >>

Izvor: Nezavisne Novine, 09.Dec.2016

Odbrana počinje iznošenje završne riječi na suđenju generalu Mladiću

HAG - Predstavnici odbrane danas će pred Haškim tribunalom početi da iznose završnu riječ na suđenju nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću.. Odbrana će završnu riječ iznositi još dva dana - 12. i 13. decembra, dok je to Tužilaštvo učinilo od 5. do 7. decembra. Mladićev advokat Branko Lukić rekao je ranije Srni da se odbrana nada da će uspjeti da pobije navode tužbe u završnoj riječi pred Haškim tribunalom...

Detaljnije >>

Izvor: Vesti-online.com, 08.Dec.2016, 21:12

Haški tribunal traži pomoć SB za hapšenje troje radikala

Haški tribunal traži pomoć SB za hapšenje troje radikala

Predsednik Haškog tribunala Karmel Agijus pozvao je u četvrtak Savet bezbednosti UN da obezbedi da Srbija postupi po nalozima tog suda za hapšenje troje srpskih radikala, koji su izdati pre 22 meseca.. Pored toga, u obraćanju Savetu bezbednosti Agijus je pozvao sve zemlje-članice UN da izvrše međunarodne naloge za hapšenje koji su nedavno izdati za troje optuženih, naglašavajući da je Međunarodni sud spreman da ekspeditivno postupi u tom predmetu, u skladu s pravima...

Detaljnije >>

Izvor: Radio Slobodna Evropa, 08.Dec.2016

Hag traži pomoć Saveta bezbednosti za privođenje radikala

Hag traži pomoć Saveta bezbednosti za privođenje radikala

Predsednik Haškog tribunala Karmel Ađijus pozvao je Savet bezbednosti UN da obezbedi da Srbija poštuje svoju...

Detaljnije >>