Dečji dodatak
Dečji dodatak

Pravo na dečji dodatak ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, dečji dodatak je najzastupljeniji i najpoznatiji oblik finansijske pomoći porodici sa decom.
Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji republike Srbije, i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće, i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak utvrđuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za svaki mesec, po pravilu sredinom meseca za tekući mesec. Informacije o visini aktuelnog cenzusa mogu se dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus.

Uz popunjen obrazac zahteva koji se može besplatno dobiti u centrima gradskim potrebno je priložiti i dokumenta za overu: Fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici, fotokopije uverenja o državljanstvu Srbije za podnosioca zahteva, fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva a za decu fotokopije prijava prebivališta, fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva, potvrdu o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva, potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva iz mesta rođenja i mesta prebivališta, poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva, dokaz o nezaposlenosti i uverenje Republičkog fonda za tržište rada i radna knjižica, školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, i potvrda zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje, dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti kao i stambenog prostora, fotokopiju kartice tekućeg računa.

Ako je potrebno radi dokazivanja posebnog statusa prilažu se i: akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju, akt o produženju roditeljskog prava, dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja, razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno popravne ustanove, dokazi o starateljstvu, i hraniteljstvu. Isplata dečjeg dodatka se vrši isključivo preko tekućeg računa kod Poštanske štedionice, korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun službenim putem se otvara tekući račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu. Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine do podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava se podnosi trideset dana pre isteka važnosti rešenja.

Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava. Čitko popunjen zahtev se se predaje svakog radnog dana u gradskoj i opštinskoj upravi mesta boravka.
Rešenje stiže u roku od mesec dana a na sva rešenja lokalne uprave koja su u vezi s dečjim dodatkom može se podneti žalba ministru za rad i socijalnu politiku, pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku 15 dana od dana prijema spornog rešenja. Žalba se predaje opštinskoj i gradskoj upravi, a oni odlučuju o tome da li će pokušati da poprave stanje ili će žalbu proslediti dalje. I na novo rešenje se može žaliti ako nije pozitivan odgovor.
Ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat dužni su da reše žalbu u roku od dva meseca, ako korisnik nije zadovoljan rešenjem postoji mogućnost da se podnese tužba Upravnom sudu.


Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Izvor: Telegraf.rs, 20.Feb.2017, 11:19

Sutra isplata dečijeg i roditeljskog dodatka

Sutra isplata dečijeg i roditeljskog dodatka

Isplata dečjeg i roditeljskog dodatka za januar 2017. počeće sutra, najavilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Istog dana započeće i isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade...

Detaljnije >>


Izvor: Kurir, 20.Feb.2017, 10:43

RODITELJI MOGU DA ODAHNU: U utorak isplata dečjeg i roditeljskog dodatka

RODITELJI MOGU DA ODAHNU: U utorak isplata dečjeg i roditeljskog dodatka

.. Istog dana započeće i isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za porodični smeštaj i dodatka za pomoć i negu drugog lica...

Detaljnije >>

Izvor: BKTV News, 20.Feb.2017, 10:03

Sutra isplata dečijeg i roditeljskog dodatka

Sutra isplata dečijeg i roditeljskog dodatka

Isplata dečjeg i roditeljskog dodatka za januar 2017. počeće sutra, najavilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.. Istog dana započeće i isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za porodični smeštaj i dodatka za pomoć...

Detaljnije >>

Izvor: Večernje novosti, 18.Feb.2017, 22:44

Srednjoškolcima 13. dečji dodatak

Srednjoškolcima 13. dečji dodatak

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom donosi značajne novine. Uvećanje iznosa od 50 odsto za decu sa invaliditetom SREDNjOŠKOLCI u Srbiji uskoro bi mogli da dobiju i 13. dečji dodatak, što je samo jedna od novina koju donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Prema podacima Ministarstva rada, broj učenika srednjih škola koji trenutno primaju novac je 63.715. To znači da će umesto dosadašnjih oko 30.000 dinara godišnje, učenici srednjih...

Detaljnije >>

Izvor: Radio 021, 18.Feb.2017

Za srednjoškolce predviđen 13. dečji dodatak

Za srednjoškolce predviđen 13. dečji dodatak

Srednjoškolci u Srbiji uskoro bi mogli da dobiju i 13. dečji dodatak, što je samo jedna od novina koju donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom.. Kako pišu "Novosti", prema podacima Ministarstva rada, broj učenika srednjih škola koji trenutno primaju novac je 63.715. To znači da će umesto dosadašnjih oko 30.000 dinara godišnje, učenici srednjih škola dobijati jednu ratu više, odnosno nešto više od 32.570 dinara. Kako najavljuju...

Detaljnije >>

Izvor: Telegraf.rs, 18.Feb.2017

PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM: Novi zakon uvodi 13. dečji dodatak za srednjoškolce

PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM: Novi zakon uvodi 13. dečji dodatak za srednjoškolce

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, na čije će se usvajanje čekatu do jeseni, omogućio bi srednjoškolcima 13. dečji dodatak, a nekim kategorijama i uvećane čekove.Naime, prema trenutnim podacima Ministarstva rada, broj učenika srednjih škola koji primaju novac je 63.715. To znači da bi umesto dosadašnjih oko 30.000, srednjoškolci dobijali ratu više, odnosno nešto više od 32.570 dinara za godinu dana. Preciznije, redovan mesečni iznos dečjeg dodatka je 2.675 dinara,...

Detaljnije >>

Izvor: Blic, 11.Feb.2017, 10:52

Država diskriminiše decu u Srpskoj: Sistem socijalne zaštite nepravedan prema najmlađima

Država diskriminiše decu u Srpskoj: Sistem socijalne zaštite nepravedan prema najmlađima

Bez obzira koliko višečlana porodica u RS ima dece, samo troje ih ima pravo na dečiji dodatak.. Po Zakonu o dečijoj zaštiti RS dečiji dodatak od 35 KM dobija drugo i četvrto dete do 15 godina, dok se za treće do 15 godina dete izdvaja 75 KM. Prvo dete u porodici i svako sledeće nakon četvtog deteta nema podršku države. Koliko je sistem socijalne zaštite najmlađih u RS nepravedan pokazuje primer porodice Ratković iz Banjaluke koja ima 11 dece i nijedno trenutno...

Detaljnije >>